Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10157
Title: Turkey's foreign direct investments: Factors determining foreign direct investments of Turkish firms in the energy sector
Other Titles: Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımları: Türk firmalarının enerji sektöründe yurt dışı yatırımlarını belirleyici etkenler
Authors: İpek, Pınar
Şahin, Gizem
Keywords: Ekonomi
Economics
Enerji
Energy
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları
Foreign direct investments
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tezin amacı, Türk firmalarının gözlemlenen yeni pazarlarda, özellikle Afrika böl- gesi ve enerji sektöründe uluslararasılaşmasının son dönemdeki gelişimini incelemek- tir. Bu nedenle, bu çalışma, Türk firmalarının doğrudan yabancı yatırımlarının ana motivasyonlarını ve eğer varsa, politika yapıcılarının Türkiye'nin dışarıya yapılan doğrudan yabancı yatırım üzerindeki dış ekonomik politika tercihlerinin sonuçlarını anlamaya çalışmaktadır. Bulgularım şirketlere özgü motivasyonların pazar çeşitlendirmesi, enerji güvenliğinin sağlanması, Türkiye'deki kurumsal ortam, Türk şirketlerine özgü yetenekler ve kültürel yakınlık olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, Türkiye'nin Afrika bölgesine yönelik dış politikasına ilişkin literatür ışığında, sadece firma düzeyindeki faktörler ve motivasyonlar değil, aynı zamanda hükümetin Türk firmalarının dışa dönük doğrudan yabancı yatırımını teşvik etme veya destekleme ko- nusundaki konumu da ampirik olarak sorgulanmıştır.
The aim of this thesis to examine the recent progress of the Turkish firms' internationalization in the observed new markets, namely African region, and energy sector. Thus, this study attempts to understand Turkish firms' major motivations of foreign direct investments (FDIs) and implications of, if any, the policy elite's foreign economic policy preferences on Turkey's outward FDI. My findings revealed that the motivations specific to the companies are market diversification, ensuring energy security, the institutional environment in Turkey, capabilities specific to Turkish companies and cultural affinity. Besides, in the light of the literature on Turkey's foreign policy to- wards the African region, not only firm-level factors, and motivations but also the position of the government in promoting or supporting the outward FDI of Turkish firms have been empirically questioned.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYd5x3FXedmPBN8G-DBRjpHx-PbbVGH08b0FTvAukeXBf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10157
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
753017.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

18
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.