Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10176
Title: Türkiye'nin enerji güvenliğinde Rusya ile işbirliği: Akkuşu nükleer santrali
Other Titles: Cooperation with russia in Turkey's energy security: Akkuyu nuclear power plant
Authors: İpek, Pınar
Bağlı, Ayşenur
Keywords: Uluslararası İlişkiler
International Relations
Elektrik santralleri
Power plants
Nükleer enerji
Nuclear energy
Rusya
Russia
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Anlaşması'nın neden Rusya ile yapıldığı araştırma sorusundan yola çıkarak, Türkiye'nin nükleer güç santrali kurma girişimlerine dair geçmiş süreç ve mevcut anlaşmanın içerim şartlarına göre Rusya ile nükleer enerjide işbirliğini belirleyen ana politika motivasyonunu açıklamaktır. Çalışmanın sonucunda işbirliğini belirleyen iki ana neden tespit edilmiştir. Bu nedenlerden birincisi "yap-sahip ol-işlet" modelinin kullanılmasıyla Türkiye'nin ekonomik sorumluluk almamış olması ve bu modeli sadece Rusya'nın tercih etmesi, ikincisi ise devletlerarası anlaşma yaparak her iki ülkenin de kendisini garanti altına almasıdır. Akkuyu NGS'nin enerji arz çeşitliliğini sağlaması ve elektrik birim maliyetinin kömür ve doğal gazdan daha düşük olması, santralin önemli faydaları arasındadır. Diğer yandan santralin tamamıyla Rusya kontrolünde olması alternatif enerji kaynağının uzun vadede güvenilirliği hakkında endişeler yaratmaktadır. Bu sonuçlar karşılıklı bağımlılık çerçevesinde değerlendirildiğinde Akkuyu NGS'nin enerji arz çeşitliliğini artırdığı ancak Rusya'ya olan asimetrik bağımlılığı artırdığı için enerji arz güvenliğini sağlamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
The study aims to identify the reasons for cooperation between Turkey and Russia to build the Akkuyu Nuclear Power Plant (NPP). In light of these reasons the main policy motivation that shaped the cooperation between Turkey and Russia in the case of Akkuyu NPP is examined within the context of Turkey's previous attempts to build a nuclear power plant and the conditions written in the Akkuyu Nuclear Power Plant Agreement between Turkey and Russia. The findings of the study revealed, two main reasons for cooperation. The first reason is that Turkey did not take economic responsibility by applying the "build-own-operate" model and only Russia preferred this model. The second reason is that both countries guaranteed their interests through an intergovernmental agreement. Other advantages of the Akkuyu NPP include diversification of Turkey's energy supplies and lower unit cost of electricity production compared to that of coal and natural gas. On the other hand, the fact that the power plant is completely under Russian control raises concerns about the long term reliability of the alternative energy source. When these results are examined according to the arguments of interdependence in the literature, it is concluded that Akkuyu NPP contributes to Turkey's diversification of energy supplies, but it does not provide energy supply security because it increases Turkey's asymmetric dependence on Russia.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYVI68pn_kKQaBHYGBZfkggCKrGZDexhNI72AVrwG5AC4
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10176
Appears in Collections:Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
752997.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

2
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.