Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10177
Title: Reinvestigating the state debate during the energy transition in the USA
Other Titles: Devlet tartışması'nın ABD'deki enerji dönüşümü sırasında tekrar incelenmesi
Authors: İpek, Pınar
Alemdar, Ersel Yusuf
Keywords: Siyasal Bilimler
Political Science
Uluslararası İlişkiler
International Relations
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tez, enerji dönüşüm sürecinde Amerikan devletinin rolünü incelemektedir. Immanuel Wallerstein, 1968'den beri Amerikan hegemonyasının zayıfladığını iddia ediyor. Yazılarında Wallerstein, Amerikan devletinin bu zayıflayışı önlemek için geliştirdiği stratejilere rağmen Amerikan hegemonyasının düşüşünün devam ettiğini belirtti. Enerji dönüşüm süreci, ABD'nin hegemonyasını pekiştirmesi için bir fırsat olabilir. ABD'nin ekonomisi büyük ölçüde fosil yakıt kaynaklarına dayalı olmasına rağmen son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı önemli ölçüde arttı. ABD'de sürekli bir enerji dönüşümü yaşansa da, son on yılda ABD hükümetinin enerji dönüşümü politikalarında farklı yaklaşımlar söz konusuydu. Bu farklı yaklaşımlar, kapitalist sınıfın fraksiyonları arasındaki çatışmalardan kaynaklanıyor. Bu araştırmada, enerji dönüşüm sürecinde kapitalizmde süregelen güç mücadelesinde devletin rolünü tarihsel olarak inceledim. Bunun için enerji dönüşümü sürecindeki Amerikan devletinin aktörlerini ve farklı yaklaşımlarını inceledim. ABD'deki enerji dönüşümü özellikle elektrik üretim sektöründe gerçekleşirken özellikle elektrik üretim sektöründe üretim ilişkilerinde değişim yaşanıyor. Bu sebeple, devletin hegemonyasını güçlendiren ve bu süreçte kapitalist sınıfın bazı kesimlerini desteklerken bazı kesimlerini cezalandıran politikalarını incelemek için de özellikle elektrik sektörüne odaklandım. Araştırmada, Marksist çalışmalarda Devlet Tartışması bağlamında devletin tarihsel konumundaki süreklilikleri ve değişiklikleri kabul ederek, 2008 ve 2021 arası Obama Yönetimi'nin, Trump Yönetimi'nin, Biden Yönetimi'nin, ABD Kongresi'nde Demokratların ve Cumhuriyetçilerin enerji dönüşümüne ilişkin söylemlerini "Tarihsel Materyalist Politika Analizi" yöntemini kullanarak inceledim.
This thesis examines the role of the American state during the energy transition process. Immanuel Wallerstein claimed that, since 1968, the American power weakens. Wallerstein showed that despite the American State's strategies for preventing the decline in American power in capitalism historically, its hegemony continues to be eroded. The energy transition process could be an opportunity for the United States of America (USA) for reinforcing its hegemony. The USA's economy is largely based on fossil fuel supplies, but, in the last decades, the share of renewable energy sources in electricity production increased significantly. Although there has been a continuous energy transition in the USA, there were different approaches in the USA's government policy regarding rising conflicts among different producers and consumers during the energy transition in the last decade. These different approaches stem from the role of state in responding to the conflicts between the fractions of the capitalist class. In this research, I analyzed the actors of the American state and their different approaches to demonstrate the role of state in the on-going power struggle in capitalism during energy transition within the case of the USA historically. The USA's energy transition is mostly occurred in the electricity generation sector, and the change in relations of production observed in the electricity generation sector. Thus, I focused particularly on the electricity sector to investigate the policies of the state, which promote its hegemony, support some fractions of the capitalist class and punish some fractions of the capitalist class. I used Historical Materialist Policy Analysis to examine the discourses of the Obama Administration, the Trump Administration, the Biden Administration, and the Democrats and the Republicans in the Congress about the energy transition between 2008 and 2021 by acknowledging the continuities and changes in the historical position of the state within the context of the State Debate in Marxist studies.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kIrIdtdJ31bRgjb6fHvMUa9yZsWJTJxXiDgyThQyEVmx1XQSJSK-xykMEdb3qPE6
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10177
Appears in Collections:Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
773982.pdf2.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

4
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.