Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10179
Title: Sosyal medya platformlarının devlet yönetimine müdahalesinin analizi
Other Titles: Analysis of the intervention of social media platforms in government
Authors: Yalçınkaya, Haldun
Berk, Mehmet Emre
Keywords: Uluslararası İlişkiler
International Relations
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu yüksek lisans tez çalışması kapsamında, sosyal medya platformlarının devlet yönetimine müdahalelerinin analizi yapılmıştır. Siyasal düşünce tarihinde görüldüğü gibi, devletler doğası gereği imperium alanlarını koruma refleksine sahiptir. Bu durum, imperium alanını korumak isteyen devletin sosyal medya platformları ile güç mücadelesine girmesine neden olmaktadır. 6 Ocak 2021 ABD Kongre Baskını sürecinde dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın maruz kaldığı sosyal medya sansürü bu durumu gözler önüne sermektedir. Trump'ın sansüre maruz kalması, Twitter'dan çekilen veriler ile ifade edilmiştir. Devletler ile sosyal medya platformları arasında güç mücadelesinin derinleşmesinin doğurabileceği olası senaryolar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda güç mücadelesini engellemek amacıyla her iki aktörün çıkarlarının korunabileceği, verimli bir iletişimin kurulabileceği, çok paydaşlı katılımın sağlanabileceği, norm ve davranış ilkelerinin belirlenebileceği özel bir yönetişim modeli önerilmiştir. Küresel Sosyal Medya Yönetişim Modeli devlet ve sosyal medya arasındaki güç mücadelesini engelleme, birey hak ve özgürlüğünü koruma kapasitesi olduğunu ortaya konmuştur.
Within the scope of this master's thesis study, the interventions of social media platforms in the state administration were analyzed. As seen in the history of political thought, states naturally have the reflex to protect their imperium areas. This situation causes the state, which wants to protect the imperium area, to enter into a power struggle with social media platforms. Social media censorship was exposed to US President Donald Trump during the 6 January 2021 U.S. Congress Raid reveals this situation. Trump's exposure to censorship has been being expressing by data pulled from Twitter. Possible scenarios had been evaluated that may arise from the deepening of the power struggle between states and social media platforms. In this context, to prevent the power struggle, a special governance model has been proposed in which the interests of both actors can be protected, efficient communication can be established, multi-stakeholder participation can be ensured, and norms and behavioral principles can be determined. It has been revealed that the Global Social Media Governance Model has the capacity to prevent the power struggle between the state and social media and to protect individual rights and freedoms.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkies-8b2exiuC_ieadnuOSk04Mp0y-f-WzQcH04Y1Aw4
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10179
Appears in Collections:Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
730086.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

10
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.