Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10567
Title: The role of international organizations on building state capacity for environmental migration management: A case study of Kenya
Other Titles: Uluslararasi örgütlerin çevresel göç yönetimi kapsaminda devlet kapasitesi olusturmada rolü: Kenya örnegi
Authors: Meriç, Başak Yavçan
Başaran, Begüm
Keywords: Siyasal Bilimler
Political Science
Göç Yönetimi
Çevresel Göç
Kapasite Gelistirme
Devlet Kapasitesi
Kenya
Migration Management
Environmental Migration
Capacity Building
State Capacity
Kenya
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tez, Uluslararasi Göç Örgütü'nün (IOM) çevresel göç yönetimi kapasite gelistirme stratejilerini ve girisimlerini ve bunlarin Kenya'daki devlet kapasitesi üzerindeki etkisini arastirmaktadir. Kenya örnegi, sik sik dogal afetlere ve nüfusun yerinden edilmesine yol açan iklim degisikligi ve çevresel bozulmaya karsi savunmasizligi nedeniyle çevresel göç yönetimini arastirmak için uygun görülmektedir. Ülkede çevresel faktörler nedeniyle önemli sayida ülke içinde yerinden edilmis kisi bulunmaktadir. Kenya, çevresel göç yönetimi kapasitesini güçlendirmek için uluslararasi kuruluslarla is birligi yapmistir. Arastirma, süreç takibi ve yari yapilandirilmis görüsmeleri içeren nitel ve karma yöntem yaklasimlarinin bir kombinasyonunu kullanmaktadir. Bu çalisma, IOM'nin Kenya'daki kurumsal kapasiteyi gelistirme çabalarinin kurumsal kapasite üzerinde olumlu bir etkiye sahip oldugunu ve çevresel göçün yönetilmesinde daha gelismis ve daha etkili yöntemlerle sonuçlandigini göstermektedir. Çalisma ayrica Uluslararasi örgütlerin ve IOM'nin varliginin devletin çevresel göç yönetisimini ve devletin çevresel faktörlerden kaynaklanan göçü ele alma kapasitesini güçlendirdigini göstermektedir. Bununla birlikte çalisma, politika degisikligi ve iklim degisikligi farkindaligi gibi iyilestirilmesi gereken alanlari da tanimlamaktadir.
This thesis investigates the environmental migration management capacity-building strategies and initiatives of the International Organization for Migration (IOM) and their impact on state capacity in Kenya. The case of Kenya is considered suitable for environmental migration management due to its vulnerability to climate change and environmental degradation, leading to frequent natural disasters and population displacement. The country has a significant number of internally displaced persons (IDPs) due to environmental factors. Kenya has collaborated with international organizations (IOs) to strengthen its environmental migration management capacity. The research conducted utilizes a combination of qualitative and mixed methods approaches, incorporating process tracing and semi-structured interviews. This study shows that the IOM's efforts to enhance institutional capacity in Kenya have a positive impact on institutional capacity and result in improved and more efficient methods of managing environmental migration. The study also indicates that the presence of IOs and IOM strengthens the state's environmental migration governance and the state's capacity to address migration caused by environmental factors. However, the study also identifies areas for improvement, such as policy change and climate change awareness.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rnOzxdp5AFPm9fL5UvMzrKXyRLR6xN0yeGkhCxn-BGm0
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10567
Appears in Collections:Göç Çalışmaları Programları Yüksek Lisans Tezleri / Migration Studies Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.