Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10572
Title: Eskiyen bir sistem için durum bazli bakim politikalari
Other Titles: Condition based maintenance policies for an aging system
Authors: Tekin, Salih
Hanalioğlu, Tahir
Harput, Nazlıcan
Keywords: Endüstri ve Endüstri Mühendisliği
Industrial and Industrial Engineering
Durum bazli bakim onarim
Periyodik kontrol
Markov eskiyen sistem
Yenileme teorisi
Condition based maintenance
Periodic inspection
Markovian aging system
Renewal theory
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Gelisen teknoloji, AR-GE çalismalari ve ülkemizde savunma sanayiine verilen büyük destek sayesinde savunma sanayii sektörü daha da ileri gitmekte olup, her geçen gün yerli ve milli yeni ürünler gelistirilmektedir. Yeni ürünlerin tasarlanmasi ve üretilmesi kadar müsteriye teslim edilen ürünlerin minimum maliyetle desteklenebilmesi de çok önemlidir. Bu çalisma kapsaminda sahada aktif olarak kullanilan karmasik yapidaki bir askeri sistemde bulunan ve Markov eskiyen kritik bir malzeme için inceleme zamanini en iyileyen rassal karar modeli kurularak optimal bakim politikasi bulunmaktadir. Kullanici tarafindan periyodik olarak ?? zamanda bir incelenen sistemin durumuna göre daha önce belirlenen dört bakim onarim politikasindan en uygun olani uygulanmaktadir. Böylelikle sistem ariza durumuna geçmeden önce müdahale edilerek ileride karsilasilacak büyük maliyetlerin de önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Ayni zamanda bu bakim onarim yaklasimiyla sistemin hazir olabilirligi de arttirilarak müsteri memnuniyeti saglanacaktir. Söz konusu dört farkli bakim onarim politikalari için tüm aksiyonlar altinda yenileme teorisinin yardimiyla optimal inceleme periyodunu bulan bakim modelleri kurulmustur. Daha sonra bu modellerdeki bazi parametrelerin degerleri degistirilerek bakim politikalari üzerindeki etkileri incelenmistir.
Thanks to the developing technology, R&D studies and the great support given to the defense industry in our country, the defense industry sector is going further and new domestic and national products are being developed day by day. As well as designing and manufacturing new products, it is also very important that the products delivered to the customer can be supported at minimum cost. Within the scope of this study, there is an optimal maintenance policy by establishing a random decision model that optimizes the inspection time for a critical material that is Markov aging in a complex military system that is actively used in the field. According to the condition of the system, which is periodically examined by the user at t time, the most appropriate of the four maintenance and repair policies determined earlier is applied. Thus, it is aimed to intervene before the system fails and to prevent large costs to be encountered in the future. At the same time, with this maintenance and repair approach, the readiness of the system will be increased and customer satisfaction will be ensured. For these four different maintenance and repair policies, maintenance models have been established with the help of renewal theory under all actions that find the optimal review period. Then, the values of some parameters in these models were changed and their effects on maintenance policies were examined.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpR9t0pb1eQwFw2MbblDE3q4h_KLZn5A7pZ0GOh0465DpZ
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10572
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.