Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10573
Title: Examining the attitudes of Turkish adults towards Syrian children from the perspectives of intergroup contact theory and social identity theory
Other Titles: Türk vatandasi yetiskinlerin Suriyeli çocuklara yönelik tutumlarinin gruplar arasi temas kurami ve sosyal kimlik kurami açisindan incelenmesi
Authors: Batur, Suzan Ceylan
Koçak, İlke
Keywords: Psikoloji
Psychology ; Siyasal Bilimler
Political Science
Suriyeli Çocuklar
Tutumlar
Içgrup Yanliligi
Gruplararasi Temas Kurami
Sosyal Kimlik Kurami
Syrian Children
Attitudes
In-group Favoritism
Intergroup Contact Theory
Social Identity Theory
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tez arastirmasi, Türkiyeli yetiskinlerinin Suriyeli çocuklara yönelik tutumlarini ve bu tutumlari etkileyen çesitli degiskenleri Gruplar Arasi Temas Kurami ve Sosyal Kimlik Kurami çerçevesinde incelemek amaciyla gerçeklestirilmistir. Çalismalar, Suriyeli çocuklara yönelik olumsuz tutumlarin Suriyeli çocuklarin maruz kaldigi olumsuz kosullardan biri oldugunu ortaya koymustur. Arastirma hipotezleri, 254 katilimci (185 Kadin, 61 Erkek, Ort.yas= 28.04) ile çesitli ölçeklerden olusan bir online anket üzerinden test edilmistir. Sonuçlar, ödülü elde etmek için Türk bir çocuk daha fazla çaba sarf ettiginde, Türk yetiskinlerinin ödülü hakçalik prensibine göre dagitma ve bunu hakli bulmaya egilim gösterdiklerini ortaya koymustur. Ancak, Suriyeli bir çocuk ödülü elde etmek için daha fazla çaba sarf ettiginde, Türk yetiskinlerin ödülü esitlik prensibine göre dagitma ve bunu hakli bulma egilimi gösterdikleri görülmüstür. Ayrica, sosyal mesafe (Suriyeliler ile sosyal temas kurmaya daha fazla istekli olma), (olumlu) duygular, (daha yüksek) dindarlik ve ebeveynlik (çocuk sahibi olma) Suriyeli çocuklara yönelik tutumlar ile pozitif olarak iliskiliyken; (daha fazla) Suriyeli mülteciye maruz kalma ve (daha yüksek) gelir ise Suriyeli çocuklara yönelik tutumlar ile ile negatif olarak iliskili bulunmustur. Son olarak, gruba baglilik degiskeni ile Suriyeli çocuklara yönelik olumsuz tutumlar arasinda pozitif bir korelasyon oldugu bulunmustur.
This thesis research aims to examine the attitudes of Turkish adults towards Syrian children and the variables influencing these attitudes within the framework of the Intergroup Contact Theory and Social Identity Theory. Studies have revealed that negative attitudes towards Syrian children are one of negative conditions to which Syrian children are exposed. The research hypotheses were tested with 254 participants (185 Female, 61 Male, Mage =28.04) through an online survey consisting of various scales. Results revealed that when a Turkish child exerts more effort to obtain the reward, Turkish adults tend to and consider it fair to distribute the reward based on the principle of equity. However, when a Syrian child exerts more effort to obtain the reward, they tend to and consider it fair to distribute the reward based on the principle of equality. In addition, social distance (more willingness to engage with Syrians through a variety of means), (positive) emotions toward refugee children, (higher) religiosity and parenthood (having a child) were positively associated; while (more) exposure to Syrian refugees and (higher) income were negatively associated with attitudes toward refugee children. Finally, group attachment was positively correlated with negative attitudes toward Syrian refugee children.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rj12QXd_pqb66uPeLvgYwgaTQ5r5mpXaN7QWpwvHKlDm
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10573
Appears in Collections:Göç Çalışmaları Programları Yüksek Lisans Tezleri / Migration Studies Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.