Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10582
Title: Dönüstürücü dil modellerine etkili hassas ayar yapmak için veri mühendisligi yöntemleri
Other Titles: Data engineering methods for effective fine tuning transformers language models
Authors: Kutlu, Mücahid
Zengin, Muhammed Said
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Doğal dil işleme
Natural language processing
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Geleneksel yöntemlerle metinden öznitelik çıkarmak ve bir doğal dil işleme görevini yerine getirmek mümkündür, fakat kısıtlı miktardaki etiketli veriyle cümle yapısı ve kelime vektörleri yeterince öğrenilmediği için model performansı kısıtlı kalmaktadır. Bu sebeple son yıllarda araştırmacılar önceden eğitilmiş dil modellerine hassas ayar yapmayı, geleneksel yöntemlere göre daha çok tercih etmektedir. Büyük miktarda veriyle hazırlanan önceden eğitilmiş dönüştürücü dil modelini kullanarak belirli bir görev üzerinde hassas ayar yapmak birçok doğal dil işleme görevinde en yüksek performansı vermektedir. Etiketli veri hazırlamak maliyetli bir işlem olduğu ve etiketli veri sınırlı bir kaynak olduğu için araştırmacılar az veri kullanarak daha iyi sonuç alma yöntemlerini incelemektedir. Bu sebeple veri arttırma yöntemleri olarak aktif öğrenme ve zayıf denetim yolları kullanılmıştır. Aynı zamanda yarı denetimli ve denetimsiz yöntemler de üzerinde çalışılan araştırma konuları olmuştur. Bu tezin kapsamı ise, kısıtlı miktardaki etiketli veri kullanılarak, dönüştürücü dil modellerine en etkili hassas ayar yapma yöntemini araştırmaktır. Etkili hassas ayar yapmak için çapraz dilli eğitim, zayıf denetim, geri çeviri, aşırı örnekleme, aktif öğrenme gibi veri mühendisliği yöntemleri kullanılmıştır. Bu tez kapsamında incelenen konu üç farklı doğal dil işleme görevi üzerinde incelenmiştir. Bu görevler, kontrole değer iddiaların tespiti, taraf tespiti ve konum tespitidir.
It is possible to extract features from the text and perform a natural language processing task with traditional methods, but the model performance is limited because the sentence structure and word vectors are not learned enough with the limited amount of labeled data. For this reason, in recent years, researchers prefer to fine-tune pre-trained language models more than traditional methods. Fine-tuning a particular task using a pre-trained transformers language model prepared with large amounts of data yields state of the art results in many natural language processing tasks. Because preparing labeled data is a costly process and labeled data is a limited resource, researchers are examining ways to get better results using less data. For this reason, active learning and weak supervision methods were used as data augmentation methods. At the same time, semi-supervised and unsupervised methods have also been studied research topics. The scope of this thesis is to investigate the most effective fine-tuning method for transformers language models using a limited amount of labeled data. Data engineering methods such as cross-language training, weak supervision, back translation, oversampling, active learning have been used for effective fine-tuning. The subject examined in this thesis is detailed on three different natural language processing tasks. These tasks are detecting check-worthy claims, stance detection, and geolocation detection.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYaEOlQc7_woO7U_oVzBpk90EV8RUvZXg_OuX38f9JpI4
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10582
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.