Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10646
Title: Tüketici hukuku bakimindan sosyal medyada örtülü reklam
Other Titles: Covered advertising in social media in terms of consumer law
Authors: Özlük, Betül
Özdil, Özge
Keywords: Hukuk
Law
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu çalışmanın odak noktası, sosyal medyada yapılan örtülü reklamların ve bu reklamlar dolayısıyla sorumlu tutulabilecek kişilerin tespitidir. Bu tespit sonrası sosyal medyada yapılan örtülü reklamların önlenmesi için gerekli adımların atılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle örtülü reklamın ne olduğu en genel hâliyle incelenmiş ve daha sonra sosyal medya bakımından örtülü reklamların görünüş biçimleri ele alınmıştır. Örtülü reklamın hukuki niteliği ortaya konduktan sonra sorumluluk hukuku bakımından incelemeler yapılmış ve sorumlu tutulabilecek kişiler ile sorumluluğun kapsamı değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler yapılırken öncelikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu olmak üzere mevcut ulusal ve uluslararası düzenlemeler incelenmiş, örtülü reklam kavramı, örtülü reklamın hukuki niteliği, sosyal medya, sosyal medyada örtülü reklam ve örtülü reklamın sorumluluk hukuku bakımından değerlendirilmesi konuları ele alınmıştır.
The focus of this study is the identification of covert advertisements on social media and the people who can be held responsible for these advertisements. After this determination, it is aimed to take necessary steps to prevent covert advertisements made on social media. In this context, first of all, covert advertising was examined in its most general form, and then the appearance forms of covert advertisements in terms of social media were discussed. After revealing the legal nature of covert advertising, investigations were made in terms of obligations law and the scope of responsibility and the persons who can be held responsible were evaluated. While making these evaluations, the existing national and international regulations, primarily TKHK and TBK, were examined, and the concept of covert advertisement, the legal nature of covert advertisement, social media, covert advertisement in social media and the evaluation of covert advertisement in terms of obligations law were discussed by making necessary researches on the internet in the light of technological developments.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=j_Fjwp4JS4mk97Puqti8rsJ_0eh_K9ymOWIPAekVWcV2Fx9ZmsKUvWY8zjTkRKCO
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10646
Appears in Collections:Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.