Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10956
Title: The associations between collective narcissism and the solidarity-based collective action intentions of the local community on behalf of syrians: The moderating role of in-group image threat
Other Titles: Kolektif narsisizm ve yerel toplumun suriyeliler adına dayanışma temelli toplu eyleme katılım niyetleri arasındaki ilişki: İç-grup imajı tehdidinin düzenleyici rolü
Authors: Batur, Suzan Ceylan
Alper, Si̇nan
Yıldırımkanlı, Egesu
Keywords: Psikoloji
Psychology
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tez, Türkiye'deki yerel toplumun Suriyeli mültecilere yönelik dayanışma temelli kolektif eyleme (DTKE) katılım niyeti ile kolektif narsisizm (KN) arasındaki ilişkiyi ve iç-grup imajı tehdidinin bu ilişkideki rolünü incelemektedir. Hipotezler, çevrimiçi bir anket ve anket içine gömülü deneysel bir düzenek kullanılarak test edilmiştir. Veriler, çalışmanın bağımsız değişkeni Türklüğe-dayalı ulusal kolektif narsisizm olduğu için kendini Türk olarak ifade eden 319 katılımcının (210 Kadın, 105 Erkek, Ort.yaş =22.4) yanıtlarına dayalı olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, daha yüksek KN skorlarının daha düşük DTKE niyetleriyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular ayrıca iç-grup övgü koşulu altında, katılımcıların iç-grup eleştiri koşulu altındakilere kıyasla DTKE'ye daha büyük bir isteklilik gösterdiğini göstermiştir. Bununla birlikte, iç grup imaj tehdidinin manipülasyonunun DTKE niyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmasına rağmen, KN ile DTKE niyetleri arasındaki ilişkiyi düzenlememiştir. Çalışmanın tartışma kısmında; önceki çalışmalarla tutarlılıklar veya farklılıklar sunulurken, farklılıkların potansiyel nedenleri tartışılmıştır. Ayrıca katkılar ve potansiyel sınırlamalar da sunulmuştur.
This thesis investigates the relationship between collective narcissism (CN) and the local community's intentions to engage in solidarity-based collective action (SBCA) on behalf of Syrian refugees in Türkiye, focusing on the role of in-group image threat. The hypotheses were tested using an online survey and with an experimental setup embedded in the survey. The data was analyzed based on the responses of 319 participants (210 Female, 105 Male, Mage =22.4) who identified themselves as Turkish since the study's independent variable is Turkishness-based national collective narcissism. The results revealed that higher CN scores were associated with lower intentions for SBCA. Findings also showed that under the in-group praise condition, participants demonstrated a significantly greater willingness to engage in SBCA compared to those under the in-group criticism condition. However, although the manipulation of in-group image threat had a significant impact on SBCA intentions, it did not moderate the relationship between CN and SBCA intentions. Consistencies or differences with previous studies and potential reasons for the discrepancies were discussed. Contributions and potential limitations were also presented.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShk1I9Ix4mH3Q2Z1jONlSjg-7K5ywnJSusfBBin5pSOHJ
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10956
Appears in Collections:Göç Çalışmaları Programları Yüksek Lisans Tezleri / Migration Studies Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.