Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10961
Title: Uluslararası deniz hukuku kurallarının etkili olarak uygulanabilmesi: Doğu Akdeniz örneği
Other Titles: Effective implementation of international maritime lawrules: The case of the Eastern Mediterranean
Authors: Oral, Eli̇f
Öcal, Zelal
Keywords: Hukuk
Law
Issue Date: 2023
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Bu tezde, Doğu Akdeniz örneği üzerinden, uluslararası deniz hukuku kurallarının uluslararası uyuşmazlıklarda etkili olarak uygulanabilirliği incelenecektir. Birinci bölümde, uluslararası deniz hukukunun oluşumu, gelişimi, kaynakları ve bunların ulusal hukuka etkisi incelenecektir. Daha sonra Doğu Akdeniz'e kıyıdaş olan devletlerin ulusal hukuklarında uluslararası hukuka nasıl bir etki verdikleri araştırılacaktır. İkinci bölümde, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler açıklanarak uluslararası deniz uyuşmazlıklarının çözümünde benimsenen yollar ve bunların deniz hukukuna somut yansımaları ele alınacaktır. Üçüncü bölümde ise Doğu Akdeniz'de yaşanan deniz yetki alanı sınırlandırma uyuşmazlıkları ile bunların enerji kaynaklarının paylaşımı, çevrenin korunması, arama-kurtarma çalışmaları gibi sorunlara ilişkin etkileri değerlendirilerek uluslararası deniz hukuku kurallarının ulusal hukukta etkili bir şekilde uygulanmasının önündeki engeller ve bu engellerin nasıl aşılabileceği de Karadeniz örneği üzerinden tartışılacaktır.
In this thesis, the effective applicability of international maritime law rules in international disputes will be examined through the example of the Eastern Mediterranean. The first part will focus on the formation, development, and sources of international maritime law, as well as the impact of these sources in national legal orders. Subsequently, an investigation will be conducted into how the coastal states of the Eastern Mediterranean give effect to international law within their national legal systems. In the second part, the basic concepts of the law of the sea and the principles for delimiting the maritime boundaries will be explained in light of the historical cases of maritime delimitation. In the third part, the maritime jurisdiction delimitation disputes in the Eastern Mediterranean and their effects on problems such as the sharing of energy resources, environmental protection, and search and rescue activities will be evaluated. Finally, the obstacles to the effective implementation of international maritime law rules in national laws and proposals to overcome these obstacles will be discussed through the Black Sea example.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=nLNfCsWgUluh5T2iyudShr3imWdmszA0kLCioWFuDRtSuHrcfZtCNEe8rPz6XzYl
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10961
Appears in Collections:Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.