Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/11284
Title: Mimarlık eğitimi üzerinden mimarlığın geleceğini düşünmek
Authors: Karaaslan, Şahin Derya
Sönmez, Murat
Özer, Derya Güleç
Keywords: mimarlık eğitimi
mimari pratikler
Covid-19 salgını
arch.futures
mimarlığın geleceği
Publisher: TMMOB Mimarlar Odası
Abstract: Mimarlığın tarih boyunca farklı etkenler bağlamında sürekli değişime ve dönüşüme uğradığı söylenebilir. Günümüzde de “Covid-19 Salgını” ile bu değişimin ve dönüşümün giderek hız kazandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, bu çalışma mimarlığın eğitim ve pratik alanlarının değişen koşullardan nasıl etkilendiğinin sorgulamasını yapmayı hedefler. Bu çerçevede, oluşturulan “arch.futures” düşünce platformu aracılığıyla mimarlığın ilgili tüm alanlarında “salgın öncesi” ve “salgın süreci” göz önüne alınarak “mimarlığın geleceği” üzerine düşünmek ve sorgulamalar yapmak amacıyla bir tartışma ortamı kurulmuştur. Derinlemesine görüşme ve anket araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışma, mimarlığın eğitim ve pratik alanlarına yönelik olarak uzman kişilerin katılımı ile çoklu bakış açısı geliştirmeye, sorun tespit etmeye ve geleceğe yönelik çözümler üretmeye odaklanmıştır.
URI: http://www.mimarlarodasiankara.org/download/tum_kitap_birlesik_yeni.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/11284
ISBN: 978-605-01-1525-3
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü / Department of Architecture

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 10, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.