Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1376
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKüçük, Eşref-
dc.date.accessioned2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.available2019-06-26T07:45:18Z
dc.date.issued2013-06
dc.identifier.citationKüçük, E. (2013). Antikçağda Hukuk ve Adli Bilimler. Adli Bilimler Dergisi, 12(2), 67-73
dc.identifier.issn1303-6793
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1376-
dc.description.abstractYazının bulunmasından Ortaçağa kadarki süreci kapsayan Antikçağ boyunca, Mezopotamya, Anadolu, Mısır, Yunan ve Roma toplumlarında gelişen hukuk düzenlerinin temel özelikleri olarak, genelde yazılı olmayan bir hukuk sistemine sahip olmaları, yasalar yoluyla hukukun şekillendiği toplumlarda ise bunun sistematikten yoksun ve kazuistik bir yapıda olduğu, ayrıca dinsel nitelikte günah ile hukuksal suç kavramlarının iç içe geçtiği görülmekledir. Antikçağ yargı kararları, delil ve ispattan çok yargı makamlarının retorik ile ikna edilmesi emeline dayanmaktaydı. Bilimin ya da bilimsel bilginin yargı süreçlerinde kullanımı sistematik değil, münferit., Bununla birlikte, Antikçağ kaynaklarında, gerek yasal düzenlemelerde gerekse yargısal süreçlerde, bilimsel bilginin kullanımının ilk örneklerini bul¬mak mümkündür.tr_TR
dc.description.abstractDuring the Antiquity, covers the period from the invention of writing to the Middle Ages as characteristic of evolving legal orders in the Mesopotamian, Anatolian, Egyptian, Greek and Roman socleties it is seen that they usually have unwritten legal system, conversely in societies which law is formed by statues, legislation is devoid of systematic and arranged in casuistic form, furthermore religious character of sin and the legal concept of crime are intertwined.Ancient judicidal systems were based on using rhetorical stra tegies to convince the court rather than evidence and proof Using science or scientific knowledge in judicial processes were not systematic, but individual. Nevertheless, in ancient sources, it is possible to find the first examples of the use of scientific knowledge both in slatutory provisions and judicial processes.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAdli Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAntikçağda hukuktr_TR
dc.subjectadli bilimlertr_TR
dc.subjectroma ceza hukukutr_TR
dc.subjectotopsitr_TR
dc.subjectLaw in the antiquityen_US
dc.subjectforensic scienceen_US
dc.subjectroman criminal lawen_US
dc.subjectautopsyen_US
dc.titleAntikçağda Hukuk Ve Adli Bilimleren_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Lawen_US
dc.departmentFakülteler, Hukuk Fakültesitr_TR
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage67
dc.identifier.endpage73
dc.institutionauthorKüçük, Eşref-
dc.contributor.YOKid110938-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Diğer Dergileren_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.