Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1387
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖmeroğlu, Hakan-
dc.contributor.authorİnan, Ulukan-
dc.date.accessioned2019-06-26T07:52:42Z
dc.date.available2019-06-26T07:52:42Z
dc.date.issued2017-01
dc.identifier.citationÖmeroğlu, H., & İnan, U. Legg-Calvé-Perthes hastalığı; etiyoloji ve fizyopatoloji.en_US
dc.identifier.issn1303-6343
dc.identifier.urihttp://dergi.totbid.org.tr/20171/totbid.dergisi.2017.01.pdf-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1387-
dc.description.abstractLegg-Calvé-Perthes disease is a childhood disorder in which specific clinical and radiological findings due to disruption in the arterial circulation of the capital femoral epiphysis are seen. It is most commonly seen in children between 4 and 8 years of age and is 4–5 times more common in boys than in girls. Hereditary influences, delay in bone matu-ration, blood coagulation abnormalities, type II collagen mutation, hyperactivity/attention deficit disorder, trauma, exposure to smoking are the main factors which are con-sidered to correlate with the origination of the disease. However, it is currently believed that the origin is probably multifactorial. Synovitis, necrosis in deep layers of the artic-ular cartilage, necrosis, resorption and new bone formation coupling (being the bone resorption more dominant) in the bone epiphysis, disruption in the physis and metaphyseal changes are the main histopathological findings.en_US
dc.description.abstractLegg-Calvé-Perthes hastalığı, femur başı epifizinin ar-teriyel kan akımının bozulması sonucu özgün klinik ve radyolojik bulguların görüldüğü bir çocukluk yaş grubu hastalığıdır. En sık 4–8 yaş arası çocuklarda görülür ve erkeklerde kızlara göre 4–5 misli daha fazladır. Kalıtsal nedenler, kemik gelişme gecikmesi, kanda pıhtılaşma bo-zuklukları, Tip II kollajen mutasyonu, hiperaktivite/dikkat eksikliği, travma, pasif sigara içiciliği, hastalığın ortaya çıkmasında rolü olduğuna inanılan başlıca etkenlerdir. Ancak, hastalığın günümüzde muhtemelen birden fazla etkenin varlığında ortaya çıktığına inanılmaktadır. Belli başlı histopatolojik bulgular; sinovit, eklem kıkırdağının derin tabakalarında nekroz, kemik epifizde nekroz, re-zorpsiyon ve yeni kemik oluşumu birlikteliği (rezorpsiyon daha baskın olmak üzere), büyüme plağında bozulma ve metafizyel değişikliklerdir.tr_TR
dc.language.isotren_US
dc.publisherTürk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğitr_TR
dc.relation.ispartofTOTBİD Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLegg-Calvé-Perthes hastalığıtr_TR
dc.subjectEtiyolojitr_TR
dc.subjectFizyopatolojitr_TR
dc.subjectLegg-Calvé-Perthes diseaseen_US
dc.subjectEtiologyen_US
dc.subjectPhysiopathologyen_US
dc.titleLegg-Calvé-Perthes hastalığı; Etiyoloji ve fizyopatoloji.en_US
dc.title.alternativeLegg-Calvé-Perthes disease; etiology and physiopathologyen_US
dc.typeReviewen_US
dc.departmentFaculties, School of Medicine, Department of Surgical Sciencesen_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümütr_TR
dc.identifier.volume16
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.endpage4
dc.institutionauthorÖmeroğlu, Hakan-
dc.contributor.YOKid4565-
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeReview-
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.