Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1563
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYalçın, Meryem-
dc.contributor.authorBozdayı, Ayşe Müge-
dc.contributor.authorErtek, M. H.-
dc.date.accessioned2019-07-03T12:40:38Z-
dc.date.available2019-07-03T12:40:38Z-
dc.date.issued2017-01-
dc.identifier.citationYalcin, M., Bozdayı, A. M., & Ertek, M. H. (2017). Cultural Determinants Within the Design Set Up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formation. Megaron, 12(1).en_US
dc.identifier.issn1309-6915-
dc.identifier.urihttp://www.megaronjournal.com/jvi.aspx?pdir=megaron&plng=eng&un=MEGARON-49469-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1563-
dc.description.abstractThe dynamic and complex nature of children's sense of physical environment (Lim, Barton, 2010) with respect to the location of the space concerning cultural conditions, relations, and parameters direct design criteria to meet pedagogic, physiologic, and biological needs and requirements of the children in the preschool interiors. This enquiry has grown out of the desire to examine the parameters, cultural aspects, dimensions, or contexts affecting the built environment in the preschool interiors where children spend most of their time out of their home. Conceptual components affecting the interior space of pre-school education centers are identified and based on literature review, interviews, surveys, observational data, and statistical concepts such as education models, socio-economic conditions, appreciation of adults, child-teacher-parent relations, and location related to culture. These contextual connections and relations with the interior environment shaped the body of the study. Based on the above-mentioned items, a research questionnaire was used in centers located in the epsilon ankaya and epsilon ayyolu regions of Ankara. Subjects were randomly selected from among the parents of these preschools' students. Accordingly, the research questionnaire was directed to a total of 200 respondents from 15 pre-school centers; these preschool education centers are the ones applying the Montessori education model, providing education in English and highlighting features like physical space comfort, etc. Those centers have maintained their corporate identity thanks to the above-counted features. Consequently, data has shown that the education model, socio-economic conditions, appreciation of adults, child-teacher-parent relations, and location have an indirect and direct bearing on parent perception of the preschool centers which affects the centers' formation of Interior spatial design.en_US
dc.description.abstractAnaokullarının mekansal oluşumu,çocuğun,değişen fiziksel çevre koşullarına bağlı olarak gelişen karmaşık ve dinamik bir etkileşim sürecidir. Farklı kültürel koşullar, ilişkiler ve parametreler bu mekanlarda pedagojik, psikolojik ve biyolojik gereksinimleri doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocukların ev dışında en çok vakit geçirdiği ana okullarının mekan oluşumunda etkili olan kültürel parametrelerin, boyut ve bağlamını ortaya koymaktır. Literatür taraması, mülakat ve istatistiksel araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; Eğitim Modeli, Socio-Ekonomik koşullar, Yetişkin ölçütü, Çocuk-Eğitim-Ebeveyn İlişkileri ve Konum Kültür ile ilişkilidir. Bu kavramsal İlişkiler çalışmanın gövdesini oluşturmaktadır. Yukarıda belirtilen unsurlarla ilişkili olarak Ankara Çankaya ve Çayyolu semtlerinde yer alan anaokullarında anket çalışması yapılmıştır. Anketler, bahsi geçen bölgede 15 Anaokulunda 200 katılımcıya uygulanmıştır. Anaokulları Montessori eğitim modeli uygulayan, İngilizce eğitim veren, fiziksel şartları ile öne çıkan ve bir markanın zinciri olmak üzere sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak, yapılan farklı sınıflandırmalara bağlı olarak, değişen kültürel parametrelerin Anaokullarının mekansal oluşumunda direk ve dolaylı etkisi bulunmaktadır.tr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherYıldız Technical Universityen_US
dc.relation.ispartofMegaronen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectpreschool interiorsen_US
dc.subjectcultureen_US
dc.subjectspatial set-up designen_US
dc.subjectKültüren_US
dc.subjectAnaokulu İç Mekanlarıen_US
dc.subjectMekansal Tasarım Kurgusuen_US
dc.titleCultural Determinants within the Design Set up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formationen_US
dc.title.alternativeAnaokulu ve Kreşlerin İç Mekan Tasarım Kurgusu İçerisindeki Kültürel Belirleyiciler; Mekansal Oluşumlarının Dört Tipolojisi Üzerinde Analizien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Interior Architecture and Environmental Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage130en_US
dc.identifier.endpage144en_US
dc.identifier.wosWOS:000400690500011en_US
dc.institutionauthorYalçın, Meryem-
dc.institutionauthorBozdayı, Ayşe Müge-
dc.contributor.YOKid133325-
dc.contributor.YOKid11530-
dc.identifier.doi10.5505/megaron.2017.49469-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1en-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.dept06.04. Department of Interior Architecture and Environmental Design-
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

104
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.