Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1746
Title: Emek Gelirlerinin ve Eşitsizliğinin Türkiye İçin Bir Analizi: 2002-2011
Other Titles: An Analysis of Labor Earnings in Turkey: 2002-2011
Authors: Ekşi, Ozan
Kırdar, Murat Güray
Keywords: Hourly Wage Rate
Annual Labor Earnings
Inequality
Saatlik Ücret
Yıllık Emek Geliri
Eşitsizlik
Issue Date: Aug-2015
Publisher: Bilgesel Yayıncılık
Source: Eksi, O., & Kırdarb, M. G. (2015). Emek Gelirlerinin ve Eşitsizliğinin Türkiye için bir Analizi: 2002-2011 (No. 2015/2). Discussion Paper.
Abstract: This study documents the evolution of hourly wages and annual labor earnings, as well as the inequality in these measures, in Turkey between 2002 and 2011. The findings indicate that in this period the median hourly wages of men aged 25 to 49 living in urban areas and working as wage-earners increase by 34%, whereas their median annual labor earnings increase by 43% – which means that for this demographic group while the increase in annual labor earnings is in par with the the increase in the real GDP per capita (41%) during this period, the increase in hourly wages lag behind. The results also indicate a decline in both wage and labor-earnings inequali-ties between 2002 and 2005. However, after 2005, we observe almost stable wage inequality but an increase in the labor-earnings inequality, which is brought about by the increase in both the variance of log annual hours and the covariance between log annual hours and log hourly wage rate. In addition, this study presents the evolution of hourly wages and annual labor earnings by age and by education during the same time period.
Bu çalışmada Türkiye’de saatlik ücret ve yıllık emek gelirindeki değişimler ve bu değişimlerin bireyler arasında meydana getirdiği eşitsizlikler 2002-2011 dönemi için yıllık veri kullanılarak ortaya konulmuştur. 2002-2011 döneminde kentte yaşayan ve ücretli olarak çalışan 25 ile 49 yaşları arasındaki erkekler için (bu grubun işgücü piyasasına bağlılığı yüksektir) medyan saatlik ücret reel olarak %34, medyan yıllık emek geliri ise reel olarak %43 artmıştır. Dolayısıyla, bahsi geçen grup için yıllık emek gelirindeki artış, bu dönemde gerçekleşen kişi başı reel GSYİH’deki artışı (%41) yakalarken, saatlik ücretteki artış daha geride kalmıştır. 2002 ile 2005 yılları arasında hem saatlik ücret eşitsizliği hem de yıllık emek geliri eşitsizliği azalmış; 2005 sonrasında ise saatlik ücret eşitsizliğindeki azalma dururken, yıllık emek gelirindeki eşitsizlik artmıştır. Bunun nedeni ise, toplam yıllık çalışma saatinin varyansının ve yıllık çalışma saati ile saatlik ücret arasındaki kovaryansın artmasıdır. Bu çalışmada, ayrıca, eğitim ve yaş gruplarına göre emek gelirindeki ve eşitsizliğindeki değişimler de ortaya konulmuştur.
Description: NTR
URI: http://www.iif.com.tr/index.php/iif/article/view/iif.2015.353.4437
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1746
ISSN: 1300-610X
Appears in Collections:İktisat Bölümü / Department of Economics

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Nov 28, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.