Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1785
Title: Acil Yardım Akıllı Turnike Sistemi [Conference Object]
Other Titles: Intelligent Tourniquet System for Emergency Aid
Authors: Beytar, Faruk
Budak, Erdem İnanç
Ünlü, Aytekin
Eroğul, Osman
10187
Issue Date: 2017
Publisher: IEEE
Source: Beytar, F., Budak, E. I., Ünlu, A., & Eroğul, O. (2017, November). Intelligent Tourniquet System for Emergency Aid. In 2017 21st National Biomedical Engineering Meeting (BIYOMUT) (pp. i-iv). IEEE.
Abstract: In case of traffic accidents, firearm injuries and explosions, it is necessary to apply a tourniquet in order to survive the injuries of serious extremity injuries and blood loss. There are a few things to consider when applying a tourniquet. If the tourniquet is not tightened enough to stop the blood loss, blood loss continues and the injured person's life becomes dangerous. If excessive pressure is exerted, and if it is not relaxed and squeezed intermittently, it may cause gangrene in the extremity. The purpose of this study is to develop a pneumatic, intelligent tourniquet system that can successfully stop bleeding by automatically applying the necessary pressure to the proximal limb, where it is injured to stop excessive blood loss in extremity injuries. It is thought that the developed system will be widely used in ambulances, first aid kits for vehicles, emergency services for hospitals, first aid organizations, fire trucks, first aid kits for risky workplaces and many similar civilian areas. As the output of this study; an intelligent tourniquet system prototype has been produced that can be used for arm and leg, inflates with an air motor, has an advanced microcontroller that can manage many parameters, has a GPS module that can access the location of the injured person, has a RTC (Real Time Clock) that can calculate elapsed time since the start of the tourniquet, has a pressure sensor that can gage the tourniquet pressure, can display these information on the OLED screen, direct the user with the necessary instructions to apply the tourniquet correctly, and also send messages to the mobile phone via the GSM module on the collected data.
Trafik kazaları, ateşli silah yaralanmaları ve patlama gibi olaylar sonucu oluşan ciddi ekstremite yaralanması ve kan kaybı durumlarında yaralının hayatta kalabilmesi için kanama olan ekstremitesine turnike uygulanması gerekmektedir. Turnike uygulanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Eğer turnike kanın durması gereken basıncı sağlayacak kadar sıkılmamışsa kan kaybı devam eder ve yaralının hayatı tehlikeye girer. Gerekenden fazla basınç uygulandığında ve ara ara gevşetilip tekrar sıkılmadığında da ekstremitenin kangren olmasına sebep olur. Bu çalışmanın amacı, ekstremite yaralanmalarında aşırı kan kayıplarını durdurabilmek için yaralanmanın olduğu ekstremitenin proksimaline bağlanarak gerekli basıncı otomatik olarak uygulayarak kanamayı başarıyla durdurabilen pnömatik, akıllı turnike sistemi geliştirilmesidir. Geliştirilen sistemin ambülanslarda, araçlardaki ilk yardım kitlerinde, hastanelerin acil servislerinde, ilk yardım kuruluşlarında, itfaiye araçlarında, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında riskli iş yerlerinin ilk yardım kitlerinde ve benzeri çoğu sivil alanda kullanımının yaygın olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın çıktısı olarak; kol ve bacak için uygulanabilen, hava motoru ile şişen, gelişmiş bir mikrodenetleyici ile birçok parametreyi yönetebilen, üzerindeki GPS modülü ile turnikenin uygulandığı konumu, RTC (Real Time Clock) ile turnikenin uygulanmaya başladıktan sonra geçen süreyi, hava basınç sensörüyle turnikenin uyguladığı basınç bilgilerini üzerindeki OLED ekranda görüntüleyebilen, kullanıcıyı turnikeyi doğru bir şekilde uygulayabilmesi için gerekli direktiflerle sesli olarak yönlendiren, ayrıca toplanan verileri üzerindeki GSM modülü ile cep telefonuna mesaj atabilen, en temel amacı hayat kurtarmak olan akıllı turnike sistemi prototipi üretilmiştir.
URI: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8478859
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1785
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü / Department of Material Science & Nanotechnology Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.