Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1787
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÇakır, Serif-
dc.contributor.authorYaman, Sadullah-
dc.contributor.authorEroğul, Osman-
dc.contributor.authorTelatar, Ziya-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:29:34Z
dc.date.available2019-07-08T13:29:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÇakir, Ş., Yaman, S., Eroğul, O., & Telatar, Z. (2017, October). Noninvasive pulse measurement and wireless iransmission. In 2017 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.en_US
dc.identifier.isbn978-1-5386-0633-9
dc.identifier.othernumber of pages 4
dc.identifier.urihttps://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8238081-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1787-
dc.description.abstractToday, the rapid development in technology has given way to many innovative research activities in the field of health. In particular, wireless communication systems are increasingly used in medical device applications. Long-term or real-time monitoring of medical data and informing of relevant institutions in critical situations have become indispensable with the aging and growing population. At the same time, the patients at the hospital are cured, but the patients who need to be supervised at home need to be checked by the experts of all kinds of current health data. In this study, it was aimed to calculate pulse rate by taking a PPG (Photoplethysmography) signal on body simultaneously via a microcontroller. This calculated heart rate was sent to the mobile phone using Bluetooth wireless technology. With the developed mobile application, it is possible to send the pulse value of the phone to the desired persons via SMS. This makes it possible for the health situation to be monitored outside the hospital while the person performs daily activities.en_US
dc.description.abstractGünümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, sağlık alanında da yenilikçi çalışmalara yön vermiştir. Özellikle kablosuz haberleşme sistemlerinin, tıbbi cihaz uygulamalarında kullanımı giderek artmıştır. Tıbbi verilerin uzun dönemli veya gerçek zamanlı izlenmesi ve acil durumlarda ilgili kurumların haberdar edilmesi yaşlanan ve artan nüfus ile birlikte vazgeçilmez olmuştur. Aynı zamanda hastanede tedavisi bitmiş, fakat evinde gözetim altında tutulması gereken hastalar??n güncel sağlık verilerinin uzman tarafından izlenmesi de çok önemli bir konudur. Bu çalışmada, bir mikrodenetleyici ile PPG (Fotopletismografi) sinyalinin vücut üzerinden eş zamanlı olarak alınarak nabız değerinin ölçülmesi ve iletilmesi amaçlanmıştır. Hesaplanan nabız değeri, bluetooth kablosuz ileti??im teknolojisi kullanılarak bir akıllı telefona iletilmiştir. Geliştirilen mobil uygulamayla, telefona gelen nabız de??erinin istenilen kişilere SMS olarak gönderilmesi sağlanmıştır. Böylelikle kişi günlük aktivitelerini yerine getirirken sağlık verilerinin de hastane ortamı dışında izlenmesi mümkün hale gelmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartof2017 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectwireless data communicationen_US
dc.subjectpulse rate measurementen_US
dc.subjectphotoplethysmography signal detectionen_US
dc.subjectKablosuz veri iletimitr_TR
dc.subjectnabız ölçümütr_TR
dc.subjectFotopletismografi sinyal algılamatr_TR
dc.titleNoninvaziv Nabız Ölçümü ve Kablosuz İletilmesien_US
dc.title.alternativeNoninvasive Pulse Measurement and Wireless Transmissionen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineeringen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.authorid0000-0002-4640-6570-
dc.identifier.wosWOS:000427649500055en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85047759100en_US
dc.institutionauthorEroğul, Osman-
dc.contributor.YOKid10187-
dc.identifier.doi10.1109/TIPTEKNO.2017.8238081-
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeConference Object-
crisitem.author.dept02.2. Department of Biomedical Engineering-
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.