Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1797
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKoçak, Onur-
dc.contributor.authorBudak, Erdem I.-
dc.contributor.authorBeytar, Faruk-
dc.contributor.authorÖzgöde, Büşra-
dc.contributor.authorÇoruh, Barış-
dc.contributor.authorKoçoğlu, Arif-
dc.contributor.authorEroğul, Osman-
dc.date.accessioned2019-07-08T13:29:35Z
dc.date.available2019-07-08T13:29:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKoçak, O., Budak, E. I., Beytar, F., Özgöde, B., Çoruh, B., Koçoğlu, A., & Eroğul, O. (2016, October). City hospitals model in biomedical calibration service. In 2016 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.en_US
dc.identifier.isbn978-1-5090-2386-8
dc.identifier.othernumber of pages 4
dc.identifier.urihttps://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7863140-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1797-
dc.description.abstractClinical engineering comprise of management of medical technology, medical device maintenance, repair, and calibration which they are bought according to capacity of health institution. In this study, entirely using principles have been given about medical device maintenance, repair, and calibration. A model has been designed which is biomedical calibration production service to new vast city hospitals. The hospitals have high bed capacity and because of that there are more different types of medical devices in their inventory. According to the model has been depicted about separating medical devices too. Besides, process planning has been materialized in biomedical calibration. A new work flow model has been suggested result of evaluating both of calibration and preventive maintenance. Moreover in this study mentioned about laboratory accreditation to international traceability need. Furthermore an offset investment model has been examined to medical device calibrators which they will have bought city hospitals. Urgent actions have detected for all consider authority to the investment model success.en_US
dc.description.abstractKlinik mühendislik sağlık kurumlarının kapasitelerine göre alınacak tüm tıbbi cihazların bakım, onarım, kalibrasyonunun ve diğer tıbbi teknolojilerin yönetilmesini kapsamaktadır. Bu çalışmada tıbbi cihaz bakım, onarım ve kalibrasyon prosedürlerinin uygulanması hakkında bilgi verilmiştir. Yeni kurulan mega şehir hastaneleri için bir biyomedikal kalibrasyon hizmeti üretme modeli tasarlanmıştır. Çok yüksek yatak kapasitesine sahip olacak şehir hastaneleri envanterinde oldukça fazla sayıda ve fazla çeşitte tıbbi cihaz bulunacaktır. Buna göre oluşturulan modelde tıbbi cihazların fazla ayrılmasından bahsedilmiştir. Ayrıca biyomedikal kalibrasyonda süreç planlama gerçekleştirilmiştir. Kalibrasyon ve önleyici bakım bir arada değerlendirilerek yeni bir iş akış modeli önerilmiştir. Bunun yanında uluslararası izlenebilirlik için gerekli olan laboratuvar akreditasyonuna değinilmiştir. Şehir hastanelerine kazandırılacak olan tıbbi cihaz kalibratörleri için de ofset yatırım modeli incelenmiştir. Seçilen yatırım modelinin başarılı olabilmesi için tüm taraflara düşen acil eylemler tespit edilmiştir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.relation.ispartof2016 Medical Technologies National Conference (TIPTEKNO)en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectbiomedical calibrationen_US
dc.subjectppp city hospitalsen_US
dc.subjectacreditationen_US
dc.subjectoffset modelen_US
dc.subjectbiyomedikal kalibrasyontr_TR
dc.subjectşehir hastaneleritr_TR
dc.subjectakreditasyontr_TR
dc.subjectofset modeltr_TR
dc.titleBiyomedikal Kalibrasyon Hizmetlerinde Şehir Hastaneleri Modelien_US
dc.title.alternativeCity Hospitals Model In Biomedical Calibration Serviceen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Biomedical Engineeringen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.authorid0000-0002-4640-6570-
dc.identifier.wosWOS:000455003600079en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85016121179en_US
dc.institutionauthorEroğul, Osman-
dc.contributor.YOKid10187-
dc.identifier.doi10.1109/TIPTEKNO.2016.7863140-
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeConference Object-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept02.2. Department of Biomedical Engineering-
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.