Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1798
Title: Kamu Özel Ortaklığı Hastaneleri İçin Tıbbi Atık Yönetim Modeli
Other Titles: A Medical Waste Management Model for Public Private Partnership Hospitals
Authors: Koçak, Onur
Kurtuldu, Hüseyin
Akpek, Ali
Koçoğlu, Arif
Eroğul, Osman
10187
Keywords: medical waste
technology assesment
ppp city hospitals
self disposal
tıbbi atık
teknoloji değerlendirme
şehir hastaneleri
iç bertaraf
Issue Date: 2015
Publisher: IEEE
Source: Koçak, O., Kurtuldu, H., Akpek, A., Koçoğlu, A., & Eroğul, O. (2016, October). A medical waste management model for public private partnership hospitals. In 2016 Medical Technologies National Congress (TIPTEKNO) (pp. 1-4). IEEE.
Abstract: Today, with developing technologies and expanding health care system, medical waste has reached a fairly large volume. Particularly, the extensive use of disposable medical devices and supplies are among the factors that increase the production of medical waste. Monitoring the processes involving the separation, temporary storage, disposal, and transfer of medical waste is critical in terms of the environment and human health. In this study, the implementation of medical waste collection, separation and classification processes were surveyed in new city hospitals constructed with public-private partnership. The standards for temporarily holding wastes were also discussed. Furthermore, the cost analysis required for the handling and disposal of medical waste was provided. By means of studying the medical waste disposal methods, few suggestions regarding the most appropriate methods and models of offset technology investments for the city hospitals were proposed.
Tıbbi atıklar gelişen teknoloji ve yaygınlaşan sağlık hizmetleri ile birlikte günümüzde oldukça büyük hacimlere ulaşmıştır. Özellikle tek kullanımlık tıbbi cihaz ve sarfların yaygın kullanımı tıbbi atık üretimini arttıran nedenler arasındadır. Tıbbi atıkların hastanelerde ayrıştırılması, geçici olarak depolanması, transferi ve bertarafı süreçlerinin takip edilmesi çevre ve insan sağlığı açısından oldukça kritiktir. Bu çalışmada Türkiye’ye yeni kazandırılacak olan kamu özel ortaklığı şehir hastanelerinde uygulanması önerilen tıbbi atık toplama, ayrıştırma ve sınıflandırma süreçleri incelenmiştir. Ayrıca atıkların geçici depolama standartlarına değinilmiştir. Bunun yanında üretilen tıbbi atığın taşınması ve bertarafı için gerekli maliyet analizleri gerçekleştirilmiştir. Tıbbi atık bertaraf yöntemleri incelenerek şehir hastanelerine en uygun yeni yöntemler ve teknolojilerin ofset modeli yatırımları üzerine önermeler yapılmıştır.
URI: https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7863138
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1798
ISBN: 978-1-5090-2386-8
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Dec 29, 2022

Page view(s)

82
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.