Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1837
Title: Romantik ilişkilerde çatışma çözüm stilleri ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması.
Other Titles: Conflict Resolution Styles Scale in Romantic Relationship: The Validity and Reliability Study
Authors: Özen, Ayça
Engin, Selin Salman
Uğurlu, Nuray Sakallı
154844
Keywords: conflict resolution styles
marital adjustment
scale development
validity
reliability
Çatışma çözüm stilleri
evlilik uyumu
ölçek geliştirme
geçerlik
güvenirlik
Issue Date: 2016
Publisher: Artsürem
Source: Özen, Ayça., Salman-Engin, S., & Sakallı-Uğurlu, N. (2016). Romantik İlişkilerde Çatışma Çözüm Stilleri Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD) 4 (7), pp. 1-19
Abstract: The aim of the current study is to test the reliability and validity of the 'Conflict Resolution Styles Scale' (CRSS), which was developed by the researchers. For this aim, two studies have been conducted. In the first study, semi-structured interviews were conducted with participants who are either married or involved in romantic relationship. A large item pool was generated with the items developed from the interviews and the items developed by the authors after reviewing the related literature. Exploratory factor analysis with 200 dating participants (Mage=23.13, SDage =2.96) revealed that four factor solution is suitable for the CRSS. These factors were named as negative conflict resolution style, positive conflict resolution style, subordination, and retreat. In order to confirm the factor structure of the scale, 140 married couples (280 individuals; Mage =38.09, SDage =10.35) were participated to the second study. Both exploratory and confirmatory factor analyses were used to test the factor structure of the scale. The results of these analyses and the correlations with the related variables showed that CRSS was reliable and valid measurement tool in the assessment of the conflict resolution styles.
Bu çalışmanın amacı çiftlerin çatışma çözüm stillerini ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Bu amaçla 2 ayrı çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, romantik ilişki yaşayan ya da evli kişilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Hem bu mülakatlardan oluşturulan maddeler, hem de alanda uzman kişiler tarafından ilgili yazın incelenerek eklenen maddelerle geniş bir madde havuzu oluşturulmuştur. Romantik ilişki yaşayan 200 katılımcıyla (Ort.yaş = 23.13, S.yaş = 2.96) yapılan açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ÇÇSÖ için dört faktörlü yapının uygun olduğunu gözlenmiştir. Bu boyutlar, olumsuz çatışma çözme stili, olumlu çatışma çözme stili, boyun eğme ve geri çekilme olarak tanımlanmıştır. İkinci çalışmada ise 140 evli çiftten (280 kişi; Ort.yaş = 38.09, S.yaş= 10.35) veri toplanmıştır. Bu çalışmada ölçeğin faktör yapısı hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleriyle test edilmiştir. Yapılan analizler ve ilgili değişkenlerle olan korelasyonları incelendiğinde, ÇÇSÖ'nün çatışma çözüm stillerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu bulunmuştur
Description: NTR
URI: http://www.nesnedergisi.com/makale/pdf/1455550686.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1837
ISSN: 2147-6489
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ozen.romantik.pdf780.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

74
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.