Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1882
Title: Stem Cells, Definition, Types and Ethics
Other Titles: Kök hücre, tanımı, tipleri ve etik boyut
Authors: Çakar, Ayşe Nur
182011
Keywords: Kök hücre
kök hücre sınıflandırılması
etik
Stem cell
stem cell definition
ethics
Issue Date: May-2015
Publisher: Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Source: Çakar, A. N. (2015). Kök Hücre Tanımı, Tipleri ve Etik Boyut. Turkiye Klinikleri Plastic Surgery-Special Topics, 4(3), 1-6.
Abstract: Stem cells provide the development of tissues and organs during embryonic/fetal periods. After birth and in adults, they are necessary for the maintenance and repair of the tissues/organs. Under appropriate conditions, in their special microenvironments called 'niche' they have the ability of self-renewal usually by asymmetrical division, the capacity to differentiate into specialized cell types and clonality. Stem cells can be embryonic, fetal (from the placenta, umblical cord and amniotic fluid) or adult (hemopoetic, mesenchymal and in organs). According to their differentiation potential, they can be totipotent, pleuripotent, multipotent and unipotent. Like other countries in the world, the ethical and legal aspects of stem cell studies, especially those on patients, are widely discussed. Embryonic stem cell studies are forbidden by the Ministry of Health. Clinical non-embryonic stem cell studies are performed and controlled according to a circular of the Ministry of Health.
Kök hücreler embriyonik ve fetal dönemlerde doku ve organların gelişmesini sağlayan, doğum sonrası ve erişkin dönemlerde ise doku ve organların korunma, yenilenme ve onarımında gerekli olan hücrelerdir. Uygun şartlar altında 'niş' adı verilen özel mikroçevreleri içinde asimetrik bölünme ile kendini yenileyebilme, başka hücrelere farklanabilme ve klon oluşturabilme özelliklerine sahiptirler. Organizmada bulundukları yere göre embriyonik, fetal (plasenta, göbek kordonu ve amniyon sıvısında) ve erişkin (hemopoetik, mezenkimal ve organlarda bulunanlar) kök hücreler olarak sınıflandırılırlar. Gelişme potansiyellerine göre totipotent, pluripotent, multipotent veya unipotent olabilirler. Tüm dünyada olduğu gibi kök hücre çalışmaları etik ve hukuki boyutları açısından Ülkemizde de tartışılmaktadır. Embriyonik kök hücre çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. Klinik amaçlı embriyonik olmayan kök hücre çalışmaları ise Bakanlığın bir genelge ile yayınladığı kurallara göre yapılmaktadır.
URI: https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-kok-hucre-tanimi-tipleri-ve-etik-boyut-74819.html
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1882
Appears in Collections:Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Basic Medical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.