Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1892
Title: Türkiye İçin Kısa Vadeli Elektrik Enerjisi Talep Tahmini [Article]
Authors: Haliloğlu, Ebru Yüksel
Tutu, Behzat Ecem
18500
Keywords: Elektrik Tüketimi
En Küçük Kareler Yöntemi
Talep Tahmini
Türkiye
Electricity Consumption
Least Squares Method
Demand Forecast
Turkey
Issue Date: Jul-2018
Source: Yüksel, E., & Tutu, B. E. Türkiye İçin Kısa Vadeli Elektrik Enerjisi Talep Tahmini. Journal of Yaşar University, 13(51), 243-255.
Abstract: Bu makalenin amacı, Türkiye elektrik tüketimini günlük olarak tahminleyen bir model oluşturmaktır. Literatürde elektrik talebi öngörüleri çoğunlukla yıllık frekansta mevcuttur; bu çalışmada farklı olarak günlük frekansta öngörüler yapılmıştır. Ayrıca, modele hem sıcaklığı hem de mevsimselliği modellemek üzere eşik sıcaklık değeri olarak tanımlanan yeni bir değişken dâhil edilmiştir. Tahmin edilen modelde eşik sıcaklık ve zaman kukla değişkenleri bağımsız değişkenler, elektrik tüketimi ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Model kurulurken 2012-2017 yılları arası günlük frekanstaki veriler kullanılmış, Ocak – Nisan 2018 dönemine ait verilerle model test edilmiştir. Gerçekleşen elektrik tüketimi ile tahmin edilen arasındaki aylık ortalama sapma oranları %1,3 ile %1,6 arasında değişmektedir
The objective of this study is to develop an econometric model that predicts daily electricity demand in Turkey. Although studies forecasting annual electricity demand are available in the literature; this study makes daily predictions. Furthermore, the model introduces a new variable defined as threshold temperature to embed seasonality in the model. The estimated model includes threshold temperature and time dummy as independent variables, and electricity consumption as dependent variable. Electricity demand for January – April 2018 is estimated by using daily data between 2012 and 2017, then compared to actual values. Predicted monthly average values deviate from the actual values by 1.3-1.6%.
URI: https://dergipark.org.tr/jyasar
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1892
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.