Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1960
Title: Automatic Image selection from Images with Similar Contents
Other Titles: Benzer İçeriklere Sahip Görüntüler Arasından Otomatik Görüntü Seçimi
Authors: Bardak, Batuhan
Demirci, Muhammed Fatih
143569
Keywords: Feature extraction
Classification algorithm
Ensemble learning
öznitelik çıkarımı
sınıflandırma algoritması
topluluk öğrenimi
Issue Date: 2017
Publisher: IEEE
Source: Bardak, B., & Demirci, M. F. (2017, May). Automatic image selection from images with similar contents. In 2017 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU)(pp. 1-4). IEEE.
Abstract: With the increased use of smart devices, digital cameras and abundance of memory in the devices, the pictures of the same scenes have been taken several times, resulting in a number of images consisting of the same or very similar content. in memory. Manually selecting the good ones is time-consuming as well as error prone. In this paper, the features of the images in the data sets were extracted and machine learning algorithms were applied to successfully classify the images as "good" or "bad" with %97.6 precision and %89.3 recall score.
Akıllı cihaz kullanımının artması, dijital kameraların gelismesi ve cihazlardaki hafıza miktarının artması ile birlikte aynı sahnenin fotografı birden çok kez çekilmeye baslanmıs ve bu durum cihazlardaki fotograflar bölümünün aynı görüntünün birden çok kopyası ile dolmasına yol açmıstır. Bu görüntülerin manuel olarak tespit edilmesi zaman alıcı bir islemdir. Bu çalışmamızda, elimizdeki veri kümesindeki görüntülerin öznitelikleri çıkartılmış ve oluşturulan yeni veri kümesi üzerine makine ög-renmesi yöntemleri uygulanarak görüntülerin "iyi" veya "kötü" olarak %97.6 kesinlik, %89.3 duyarlılık skoru ile başarılı bir şekilde sınıflandırılması saglanmıştır
Description: 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (2017 : Antalya; Turkey)
URI: https://ieeexplore.ieee.org/document/7960673
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1960
ISBN: 978-1-5090-6494-6
ISSN: 2165-0608
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.