Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1963
Title: Skeleton Critical Points for Shape Matching
Other Titles: İskelet Kritik Noktaları ile Şekil Sınıflandırma
Authors: Bölük, S. Arda
Demirci, Muhammed Fatih
143569
Keywords: Shape retrieval
shape matching
medial axis graph
Earth Mover's Distance
Şekil tanıma
şekil eşleme
orta eksen çizgesi
toprak taşıyıcı mesafesi
Issue Date: 2016
Publisher: IEEE
Source: Bölük, S. A., & Demirci, M. F. (2016, May). Skeleton critical points for shape matching. In 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (pp. 177-180). IEEE.
Abstract: In this paper, we presented a novel shape recognition framework based on medial axis graph. After extracting medial axis graph of a shape, we constructed a multi-dimensional distribution by calculating distances of each branch node to all other branch nodes in the graph. Then similarity rates between these distributions is found by using a transportation-based distance function. Finally, we compared our results with results of similar works conducted in the past.
Bu bildiride, orta eksen çizgeleri (medial axis graph) kullanılarak şekil tanıma alanında yeni bir yaklaşım sunulmaktadır. İskeletleri çıkartılan şekillerin çizgelerinde, tüm kritik noktaların diger kritik noktalara olan en kısa yol uzaklığı hesaplanarak her bir şekil için çok boyutlu bir dagılım oluşturulmuştur. Önerilen şekil tanıma platformunda bu dagılımlar üzerinde taşıma tabanlı bir uzaklık fonksiyonu kullanılarak şekiller arasındaki benzerlik oranı bulunmuştur. Son olarak alınan sonuçlar daha önceden yapılmış benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak önerilen yaklaşımın başarımı gösterilmiştir.
Description: 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (2016 : Zonguldak, Turkey )
URI: https://ieeexplore.ieee.org/document/7495706
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1963
ISBN: 978-1-5090-1679-2
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.