Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1964
Title: Analysis of the Effect of Image Resolution on Automatic Face Gender and Age Classification
Other Titles: Görüntü Çözünürlü?ünün Otomatik Cinsiyet ve Yaş Sınıflandırmasındakı Etkisinin Analizi
Authors: Cerit, Betül
Bölük, S. Arda
Demirci, Muhammed Fatih
143569
Keywords: Gender Classification
Age Classification
Support Vector Machines (SVM)
k-Nearest Neighbor (k-NN)
Random Forests (RF)
Cinsiyet Sınıflandırma
Yaş Sınıflandırma
KEn Yakın Komşu
Destek Vektör Makineleri
Rastgele Orman
Issue Date: 2016
Publisher: IEEE
Source: Cerit, B., Bölük, S. A., & Demirci, M. F. (2016, May). Analysis of the effect of image resolution on automatic face gender and age classification. In 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (pp. 853-856). IEEE.
Abstract: In this paper, the effect of the image resolution for gender detection and age classification have been analyzed by conducting experiments with facial images that have 10 different image resolutions ranging from 2 x 1 to 329 x 264. K Nearest Neighbor (k-NN), Support Vector Machine (SVM) and Random Forests (RF) classifiers, which have been successfully used in several applications, have been employed to extract gender and age information from the images. Experiments for age classification and gender detection have been performed separately.
Bu bildiride, yüz görüntülerinde 2 × 1 ile 329 × 264 arasında degişen 10 farklı görüntü çözünürlüğü için yaş ve cinsiyet sınıflandırması deneyleri yapılarak görüntü çözünürlügünün yaş ve cinsiyet sınıflandırması başarımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Görüntülerden yaş ve cinsiyet bilgilerinin çıkarılabilmesi için bir çok uygulamada başarılı bir şekilde kullanılmış olan K En Yakın Komşu (k-NN), Destek Vektör Makineleri (SVM) ve Rastgele Orman (RF) sınıflandırıcıları kullanılmıştır. Deneyler yaş ve cinsiyet sınıflandırması için ayrı ayrı yapılmış, son olarak alınan sonuçlar degerlendirilmiştir
Description: 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (2016 : Zonguldak, Turkey )
URI: https://ieeexplore.ieee.org/document/7495874
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1964
ISBN: 978-1-5090-1679-2
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Sep 23, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

2
checked on Feb 4, 2023

Page view(s)

48
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.