Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŞirin, Yahya-
dc.contributor.authorDemirci, Muhammed Fatih-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:42:42Z-
dc.date.available2019-07-10T14:42:42Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationŞirin, Y., & Demirci, M. F. (2016, May). Distance measure functions with enhanced skeletal points for 2D and 3D. In 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (pp. 1253-1256). IEEE.en_US
dc.identifier.isbn978-1-5090-1679-2-
dc.identifier.urihttps://ieeexplore.ieee.org/document/7495974-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/1965-
dc.description24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU) (2016 : Zonguldak, Turkey )-
dc.description.abstractThe more digital image production increase, the more effectiveness and productivity of image recognition mechanism and comparison techniques become important. In this study, comparative experiments are made for distribution distance measurement function that is explained in the scope by using skeleton presentation which is obtained from 2D and 3D images of objects. Separate experiments are made in the same conditions for each distance measurement function and at the end of this process suitability of distance measurements for different conditions are discussed by evaluating each result. This study are compared with previous distance measurement methods and experimental evaluations are presented to show effectiveness and powerlessness of the study.en_US
dc.description.abstractHer geçen gün sayısal görüntü üretimi artmakta ve görüntü tanıma mekanizmalarının ve karşılaştırma tekniklerinin etkinligi ve verimi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, cisimlerin 2B ve 3B görüntüleri ile elde edilen iskelet gösterimleri kullanılarak mesafe uzaklık ölçümleri kapsamında ele alınan dagılım uzaklık ölçüm fonksiyonları için karşılaştırmalı deneyler yapılmıştır. Her bir uzaklık ölçüm fonksiyonu için ayrı ayrı deneyler aynı şartlarda tamamlanmış, bu işlem sonunda elde edilen sonuçlar yorumlanarak hangi uzaklık ölçümünün nasıl durumlarda kullanılacagı tartışılmıştır. Önceki yapılan çalışmalarda kullanılan uzaklık ölçümleri ile karşılaştırmalar yapılarak, çalışmanın etkinligini ve sağlamlığgını ortaya koyan deneysel değerlendirmeler sunulmuştur.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherIEEEen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectShape recognitionen_US
dc.subjectShape representationen_US
dc.subjectEarth Mover's Distanceen_US
dc.subjectKullback Leibler and Jeffrey Distanceen_US
dc.subjectEuclidean Distanceen_US
dc.subjectHistogram Intersectionen_US
dc.subjectBhattacharya Distanceen_US
dc.subjectMaha-lanobis Distanceen_US
dc.subjectHellinger Distanceen_US
dc.subjectMetricen_US
dc.subjectDistanceen_US
dc.subjectŞekil tanımatr_TR
dc.subjectşekil tanımlayıcıtr_TR
dc.subjectEarth Mover’s Distancetr_TR
dc.subjectKullback Leibler ve Jeffrey Uzaklığıtr_TR
dc.subjectEuclidean Uzaklığıtr_TR
dc.subjectHistogram Kesişimitr_TR
dc.subjectBhattacharya Uzaklığıtr_TR
dc.subjectMahalanobis Uzaklığıtr_TR
dc.subjectHellinger Uzaklığıtr_TR
dc.subjectMetriktr_TR
dc.subjectMesafetr_TR
dc.titleDistance Measure Functions with Enhanced Skeletal Points for 2D and 3Den_US
dc.title.alternative2B ve 3B için Zenginleştirilmiş İskelet Noktaları ile Uzaklık Ölçüm Fonksiyonlarıen_US
dc.typeConference Objecten_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Engineering, Department of Computer Engineeringen_US
dc.departmentFakülteler, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümütr_TR
dc.identifier.startpage1253-
dc.identifier.endpage1256-
dc.identifier.wosWOS:000391250900290en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-84982797778en_US
dc.institutionauthorDemirci, Muhammed Fatih-
dc.contributor.YOKid143569-
dc.identifier.doi10.1109/SIU.2016.7495974-
dc.authorscopusid14041575400-
dc.relation.publicationcategoryKonferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeConference Object-
crisitem.author.dept02.3. Department of Computer Engineering-
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Bölümü / Department of Computer Engineering
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.