Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2044
Title: Teknolojik Ürünlerde Kullanıcı Deneyimi Üzerine Bütünsel Bir Model
Authors: Kuru, Armağan
163410
Keywords: kullanıcı deneyimi
ürün deneyimi
teknolojik ürün
kullanıcı deneyim modeli
user experience
product experience
technological products
user experience model
Issue Date: Nov-2015
Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi
Source: Kuru,A. (2015). Teknolojik Ürünlerde Kullanıcı Deneyim Üzerine Bütünsel Bir Model. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 3(3), 567-574.
Abstract: Design can serve as the connector between people and technology. Each technological development creates new and unique experience. In relation, user centered methods can be utilized for understanding the way people wish to use and interact with technological products. It is recently argued that experience of and interaction with certain products or systems is different each time. One important point in experience is that it is subjective, private and personal. Experience of each person is different from one another, as abilities, motivations and expectations of each person can be different. While a specific technology can cause positive experience for one person, it can cause negative results for another. There are several frameworks in UX literature focusing on experience of users with systems, products or specific kind technologies. Refining and redesigning these frameworks is required to help the designers to get the most benefit from the HCI and design literature. User experience brings a holistic perspective on user-product interactions. Even though various definitions are made, a common ground is observed in defining the dimensions of experience. As a result, the aim of this paper is to explore the models that explain the user experience of technological products and put forward a holistic picture of user experience of technological products.
Tasarım, insanlar ve teknoloji arasında bağlayıcı göreve sahiptir. Her teknolojik gelişme, yeni ve özgün bir deneyim yaratır; bu da insanların bir teknolojiyi nasıl deneyimlediği ve gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu anlamayı gerektirir. Bu bağlamda, kullanıcı odaklı metotlar, insanların bir teknolojiyi nasıl kullanmak istediği ve neye ihtiyaç duyduğuna ulaşmaya sağlar. Son yıllarda, deneyim ve etkileşimin, her kullanımda farklılaştığı üzerine tartışmalar yoğunlaşmıştır. Bu durum da, deneyimin nesnel ve kişiye özel olduğunun önemini ortaya koymaktadır. Her kullanıcının deneyimi, o kişinin becerileri, motivasyonları ve beklentileri farklı olduğu için, diğer kullanıcılardan farklıdır. Belirli bir teknoloji, bir kullanıcıda olumlu deneyim yaratabilirken, başka bir kullanıcı için olumsuz bir deneyime neden olabilir. Kullanıcı deneyimi yazınında de, insanların belirli bir sistemi, ürünü ya da teknolojiyi nasıl deneyimlediğine dair çeşitli bakış açıları mevcuttur. Bu bakış açılarının özümsenmesi, tasarımcıların kullanıcıyı tanıyarak tasarım yapmasına yol gösterici olarak kullanılabilir. Kullanıcı deneyimi, kullanıcı-ürün etkileşimine bütünsel bir perspektif getirmektedir. Her ne kadar farklı tanımlamalar yapılsa da, yazında kullanıcı deneyiminin boyutlarını tanımlamak için ortak bir anlayış görülmektedir. Sonuç olarak bu bildiri, teknolojik ürünlerde kullanıcı deneyimini araştıran modelleri inceleyerek, teknolojik ürünlerin kullanıcı deneyimi üzerine daha bütünsel bir model ortaya koymayı hedeflemektedir.
Description: Special Issue of 21st National Congress on Ergonomics, Turkey
URI: https://dergipark.org.tr/jesd/issue/20874/224015
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2044
ISSN: 1308-6693
Appears in Collections:Endüstriyel Tasarım Bölümü / Department of Industrial Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.