Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2049
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDilli, Rukiye-
dc.contributor.authorBölükoğlu, Hülya İz-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:46:05Z
dc.date.available2019-07-10T14:46:05Z
dc.date.issued2014-08
dc.identifier.citationDilli, R., & Bölükoğlu, H. İ. (2014). Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 19-36.
dc.identifier.issn2147-0928
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/article-file/59531-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2049-
dc.descriptionJournal English title: Education And Society in the 21st Century
dc.description.abstractÇoklu zeka kuramına göre hazırlanan sanatsal etkinliklerin 6. sınıf öğrencilerinin ritim konusunu öğrenmelerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? sorusuna yanıt verilmeye çalışılan bu çalışmada, çoklu zeka kuramında yer alan 5 zeka türü incelenerek bu zeka türlerinin sanat eğitimi derslerinde nasıl kullanılabileceği araştırılmıştır. Çoklu zeka kuramına göre hazırlanan sanatsal etkinliklerin, öğrencilerin ritim konusunu öğrenmelerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığını saptamayı amaçlayan bu çalışma deneysel niteliktedir. Çoklu zeka kuramıyla yapılan öğretimde sekiz zeka alanını içeren ders planı araştırmacı tarafından oluşturulmuş, her davranışı destekleyen çalışma kağıtları ve materyaller hazırlanmıştır. Ayrıca ritim konusu işlenirken öğrencilerle birlikte bir uygulama çalışması yürütülmüştür. Çoklu zeka kuramının sözel, görsel, müziksel-ritmik alanda yapılan etkinliklerinin; ritim konusunun öğretiminde, geleneksel yönteme göre anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür.tr_TR
dc.description.abstractThis study, trying to answer the question of whether the art activities prepared according to the multiple intelligences theory have an effect on the learning of the rhythm topic by the 6th grade students, examines the 5 intelligences and how they would be utilized in the art education courses. The study, aiming to determine whether the art activities prepared according to the multiple intelligences theory have a significant effect on the learning of the rhythm topic, is an experimental study. In the instruction utilizing the multiple intelligences theory, the lesson planning with the eight intelligence areas was done by the researcher, and worksheets and materials were prepared. Also, an activity with the students was organized during the instruction. It was concluded from the study that the activities conducted in the verbal, visual, and musical-rhythmic areas of multiple intelligences have significant effect on the instruction of the rhythm topic compared to the traditional method.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisher21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisitr_TR
dc.relation.ispartof21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectsanat eğitimi; görsel sanatlar dersi; çoklu zeka; çoklu zeka kuramı; ritimtr_TR
dc.subjectart educationen_US
dc.subjectvisual arts courseen_US
dc.subjectmultiple intelligenceen_US
dc.subjectmultiple intelligence theoryen_US
dc.subjectrhythmen_US
dc.titleÇoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeExamination of the Effect of Art Activities Prepared According to Multiple Intelligence Theory on the Learning of the Rhythm Topicen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Visual Communication Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume3
dc.identifier.issue8
dc.identifier.startpage19
dc.identifier.endpage35
dc.institutionauthorBölükoğlu, Hülya-
dc.contributor.YOKid3942-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept06.05. Department of Visual Communication Design-
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.