Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2051
Title: Medyada ve Reklam İçeriğinde Kadın Bedeninin Alternatif Temsili: Fatkini Kampanyası
Authors: Karabacak, Zaliha İnci
Sezgin, Ayşe Aslı
207253
Keywords: sosyal medya
kadın bedeni
alternatif medya
reklam
social media
female body
alternative media
advertisement
Issue Date: 2016
Publisher: Çukurova Üniversitesi
Source: Karabacak, Z. İ., Sezgin, A. A. (2016). Sosyal Medyada ve Reklam İçeriğinde Kadın Bedeninin Alternatif Temsili: Fatkini Kampanyası. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 307-322.
Abstract: Women have been subordinated to men in terms of social roles for many years as well as their visualization through ideal sizes while being represented in mainstream media and their orientation as sexual objects especially for men’s glance have been subject to numerous researches. It is observed that these presentations are given place in advertisements frequently when analyzed within the scope of consumption culture. Presentations which bring the sexual attraction and impeccability of female body into forefront have attracted attentions and accordingly the dimension concerning the impression of women from these presentations have been embraced in aforementioned researches. Fatkini Campaign, which was initiated by women perhaps as a reaction and made themselves heard through the social media, is handled as a case study in this research distinctly different from the previously conducted ones. In this context, the strong interest that Fatkini (fat bikini) Campaign – which was introduced by Gabi Fresh – drew in social media calls the attention of women’s reaction regarding the body representations in mainstream media as a polyphonic scene. Social media which has also been signified as one of the alternative media channel appears to play a different role in women’s communication with their own body, the women who are also producing contents in media as well.
Yıllarca toplumsal roller bakımından ikincilleştirilen cinsiyet olarak kadının, ana akım medyada temsil edilirken ideal ölçüler ile görselleştirilen ve özellikle erkek gözüne hitap eden cinsel bir obje olarak konumlandırılması pek çok araştırmaya konu olmuştur. Tüketim kültürü çerçevesinde de incelendiğinde reklamlarda bu sunumlara sıkça yer verildiği görülmektedir. Kadın bedeninin cinsel çekiciliğini, kusursuzluğunu ön plana çıkartan sunumlar dikkat çekmiş ve toplumdaki kadınların bu sunumlardan etkilenme boyutu söz konusu araştırmalarda ele alınmıştır. Bu çalışmada daha önce yapılmış çalışmalardan farklı olarak, kadınların belki de bir tepki şeklinde başlattıkları ve seslerini sosyal medya vasıtasıyla duyurdukları Fatkini Kampanyası örnek olay olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, Gabi Fresh’in öncülük ettiği Fatkini (şişman bikini) Kampanyasının sosyal medyada gördüğü yoğun ilgi, kadınların ana akım medyadaki beden temsillerine verdiği tepkinin çok sesli bir görünümü olarak dikkat çekmektedir. Artık alternatif medya kanallarından biri olarak da gösterilen sosyal medya, medyada içerik üreten kadının, kendi bedeniyle olan iletişiminde de farklı bir rolü üstlenmiş görünmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32038/353509
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2051
ISSN: 1304-8899
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Sep 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.