Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2056
Title: Developmental Implications of Children Bedroom in the Interior Environment and Implementations of Adults Preferences
Authors: Yalçın, Meryem
Yıldırım, Kemal
Bozdayı, Ayşe Müge
133325
Keywords: culture
preschool interiors
spatial design set-up
çocuk odaları
yetişkin tercihleri
iç mekan
mobilya
Issue Date: Mar-2015
Publisher: Yıldız Technical University
Source: Yalcin, M., Bozdayı, A. M., & Ertek, M. H. (2017). Cultural Determinants Within the Design Set Up of Kindergarten and Preschool Interiors: Assessment of Four Typologies in Terms of Their Spatial Formation. Megaron, 12(1), 305-316.
Abstract: Çocuğun mekân ile etkileşimi, mekânın çocuğa sunduğu imkânlara bağlıdır. Çocuğun keşfedebileceği, sınayabileceği, duyularını uyaran mekânların çocukların öğrenme kapasiteleri ve yetenekleri üzerinde olduğu kadar davranışları üzerinde olumlu etkileri olduğu birçok sosyolog, psikolog ve çevre tasarımcısı tarafından ortaya konmuştur. Ancak profesyoneller çocuk mekan tasarımlarında mekansal bakış açılarını müşteri gereksinimlerine ve bütçelerine göre yönlendirmektedirler. Bu yüzden çalışmanın odak noktası yetişkinlerin çocuk odalarındaki beklentileri, terchleri ve gereksinimleri günümüzdeki etkileri ve iç mekandaki etkileridir.Çalışmanın yöntemi çeşitli kaynaklar, çocuk araştırma verileri, anketler, gözlem sonucunda elde edilen verilere dayanarak çocukların mekansal ihtiyaç, tercih ve beklentileri tespit edilmesinden oluşmuştur. Bu kapsamda 160 katılımcıya uygulanan anketlerin ana başlıkları şöyledir: Çocukların Bağımsız Oda Durumu, Odaların Boyutları, Zemin Kaplama, Duvar Kaplaması ve Duvar Rengi, Odalarda Kalma İsteği ve Geçirilen Süre, Mobilyalar, Genel ve Malzeme Tercihlerine ve Mobilya seçiminde dikkat edilen hususlar günümüz koşullarında çocuk odasına yaklaşım konusunda örneklem oluştururken, bu örneklem çerçevesinde günümüz koşulları içersinde olması gereken fiziksel nitelikleri tartışmaktadır.
Many sociologists, psychologists and environmental designers have suggested that physical environment is stimulating the senses of children where they can explore and experiment not only positively effects their learning ability and skills but also influences their behavior. However practitioners of children space design adapt their spatial perspectives to meet the clients’ needs and find new ways to work imaginatively within budget constraints. For this reason the focus of this study is to discuss the expectations, preferences and necessities of children’s bedrooms by adults as an example of their contemporary implementation and implications within the interior environment. The method used is examination of various publications, results of children study researches, surveys, observations in order to determine their needs, preferences, concerns and expectations. In the study 160 completed questionnaires were used under the following headings; The status of children with the possession of a room of their own, dimensions of the bedrooms, floor covering, wall papers or covering and wall colors, children desire to spend time in the room and the time spent, furniture, matters taken into account in preference of furniture, general and material preferences, while these present paradigms in the approach to children’s bedrooms at the present day, the physical qualities that need to be included within the framework of this context is the matter of discussion and argument.
URI: https://www.journalagent.com/megaron/pdfs/MEGARON-49469-ARTICLE_%28THESIS%29-YALCIN.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2056
ISSN: 1309-6915
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.