Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2065
Title: Ernst A. Egli'nin "Ankara'da İnşa Edilecek Milli Kütüphane, Akademi ve Müze Projesi"
Other Titles: Ernst A. Egli’s “National Library, Academy and Museum Project to be Built in Ankara” 
Authors: Gürol Öngören, Pelin
222182
Issue Date: Jan-2016
Publisher: Mimarlar Odası
Source: Öngören, P. G. (2016). Ernst A. Egli'nin "Ankara'da İnşa Edilecek Milli Kütüphane, Akademi ve Müze Projesi". Ernst A. Egli’s “National Library, Academy and Museum Project to be Built in Ankara". Mimarlık, 387.
Abstract: One of the fundamental needs of the newly established capital, the national library, academy and museum project dating 1933, besides being unbuilt, still has a significant place in the architecture of the Republican period. The building complex, being the first and only culture building of Egli, was designed with an aim to integrate Western and local forms. The author describing the 3-dimensional qualities of the project through the information gathered from the original drawings, states that the building coincides with the “national” and “modern” missions of the Republic.
Yeni kurulan bir başkentin temel ihtiyaçlarından biri olarak görülen ve 1933 yılında projelendirilen milli kütüphane, akademi ve müze yapısı hayata geçirilememiş olsa da taşıdığı anlamlar bağlamından erken Cumhuriyet dönemi mimarlığında önemli bir yere sahip. Egli’nin kültür yapısı olarak ilk ve tek projesi olan yapı kompleksi, Batılı ve yerel formları bütünleştirmek hedefiyle ele alınmış. Elde edilen özgün çizimler aracılığıyla projeyi üç boyutlu olarak da betimleyebilen yazar, yapının Cumhuriyet’in “milli” ve “modern” olma misyonlarıyla örtüştüğünü belirtiyor.
URI: http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=401&RecID=3829
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2065
ISSN: 1300-4212
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü / Department of Architecture

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 5, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.