Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2067
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSönmez, Murat-
dc.date.accessioned2019-07-10T14:46:54Z
dc.date.available2019-07-10T14:46:54Z
dc.date.issued2017-03
dc.identifier.citationSönmez, M.l (2017). Mimarlıkta “Özgün Kopya” Kavramı. AURUM-Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisi, 1(1), 89-102.
dc.identifier.issn2564-6397
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/download/issue-full-file/31061-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/2067-
dc.description.abstractJust as in every period of history, the architectural agenda is now different in the context of the development and transformation of technological, political, economic and cultural factors that shape the time by its nature. In particular, it is possible to talk about innovations in the field of technology affecting both the design and production areas as well as the architectural profile in architecture. It can be said that the technological innovations have forced architecture to go beyond what it was accustomed to and knew in the past and think and produce differently from the recent past in thought and production. This study has discussed the effects of technology on architecture in two selected fields. The first one is the architectural media, which is becoming increasingly common due to the Internet and increasing its influence day by day. The second one is the technology-based designs and production processes created by tools such as softwares as CAD programs, CNS that produces objects, laser cutter, 3d printer, robotic arms and virtual reality glasses. It is claimed that innovations in these two fields cause a large network of information and visual inventory, which is expressed as a system of partnerships in this study, and it influences the field of design [*] Mimarlık Bölümü, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, TOBB Üniversitesi, Ankara msonmez@etu.edu.tr 90 Murat Sönmez and production as well as the architect’s thinking. In addition, it can be argued that electronic media and technology-based tools lead to differentiation/transformation in the context of many architectural concepts, and as a result, new concepts can be mentioned in the field of architectural theories. In this framework, this study focuses directly on the field of design, analyses contemporary architectural designs in the context of technology and its conclusions, and discusses the content of concepts such as copying. As a result, in the question of agenda, the concept of “original copy”, “design chain”, “constructive element” is introduced, the design attitudes that we are accustomed to see frequently today are discussed through this concept and evaluations of contemporary architecture are made.en_US
dc.description.abstractTarihin her döneminde olduğu gibi bugünlerde de mimarlık gündemi, doğası gereği zamanına biçim veren teknolojik, politik, ekonomik, kültürel etkenlerin gelişim ve dönüşümleri bağlamında farklılaşmaktadır. Özellikle teknoloji alanında oluşan yeniliklerin mimarlıkta hem tasarım ve üretim alanlarına hem de mimar profiline etkilerinden bahsetmek mümkündür. Teknolojik yeniliklerin mimarı, düşünce ve üretimlerinde, geçmişte alışık olduğu ve bildiğinin ötesine geçmeye; yakın geçmişinden farklı düşünmeye ve üretmeye zorladığı söylenebilir. Bu çalışma, teknolojinin seçilmiş iki alanda mimarlığa etkilerini tartışmıştır. Bunlardan birincisi, internet sayesinde giderek yaygın hale gelen ve etkisini her geçen gün arttıran mimarlık medyasıdır, ikincisi ise CAD programları gibi yazılımlar ve nesneyi üreten CNS, lazer kesici, 3d yazıcı, robotik kollar, sanal gerçeklik gözlükleri gibi araçların oluşturduğu teknoloji tabanlı tasarım ve üretim süreçleridir. Bu iki alanda oluşan yeniliklerin, bu çalışmada ortaklıklar sistemi olarak ifade edilen büyük bir bilgi ağı ve görsel envanter oluşumuna neden olduğu ve bunun tasarım ve üretim alanını ve mimarın düşünme biçimlerini etkilediği iddia edilmektedir. Buna ek olarak, elektronik medya ve teknoloji tabanlı araçların birçok mimari kavramın içeriğinde anlam farklılaşmalarına/dönüşümlere yol açtığı, sonuçta da mimarlık kuramları alanında yeni kavramlardan söz edilebileceği de savlanabilir. Bu çerçevede, bu çalışma doğrudan tasarım alanına odaklanarak, teknoloji ile onun getirileri bağlamında güncel mimari tasarımları analiz eder ve kopya ve gibi kavramların içeriğini tartışır. Sonuçta da gündemi sorgulamada “özgün kopya”, “tasarım zinciri”, “kurucu unsur” kavramlar ortaya atarak bugün sıklıkla görmeye alıştığımız tasarım tavırlarını bu kavram üzerinden ele alır ve güncel mimarlığa ait değerlendirmeler yapar.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAltınbaş Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofAURUM Mühendislik Sistemleri ve Mimarlık Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectteknolojitr_TR
dc.subjectkopyalamaktr_TR
dc.subjecttekrartr_TR
dc.subjecttasarımtr_TR
dc.subjectkopyavasyontr_TR
dc.subjecttechnologyen_US
dc.subjectcopyingen_US
dc.subjectrepetitionen_US
dc.subjectdesignen_US
dc.subjectcopyvationen_US
dc.titleGüncel Mimarlıkta “Özgün Kopya” Kavramıen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Architectureen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümütr_TR
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage89
dc.identifier.endpage102
dc.authorid0000-0003-4233-3412-
dc.institutionauthorSönmez, Murat-
dc.contributor.YOKid51386-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept06. Faculty of Architecture and Design-
Appears in Collections:Mimarlık Bölümü / Department of Architecture
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.