Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2087
Title: Temel Biyomekanik
Authors: Özkaya, Nihat
Nordin, Margareta
Goldsheyder, David
Leger, Dawn
Demir, Teyfik
Erbay Elibol, Fatma Kübra
Keywords: Biyomekanik
Issue Date: Oct-2019
Publisher: TOBB ETÜ Yayınları
Description: Biyomekanik, vücudun statik ve dinamik tüm süreçlerini multidisipliner bir yaklaşımla inceleyen, mühendislik bilim dalıdır. Nöroşirürjiyenler, ortopedistler, omurga cerrahları, fizik tedavi uzmanları, spor hekimleri, fizyoterapistler gibi birçok hekim ve sağlık profesyoneli tarafından biyomekaniğin temel düzeyde bilinmesi, ilgilendikleri konunun fizyolojik ve patolojik süreçlerinin tanımlanmasında ve uygun tedavinin planlanmasında önemlidir. Temel eğitimlerinde genelde yoğun matematik ve fizik eğitimi bulunmayan hekimler ve sağlık profesyonellerinin biyomekanik gibi yoğun fizik ve matematik bilgisi gerektiren bir bilim dalı hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmaları mevcut kaynaklar ile çok zor olabilmektedir. Diğer taraftan, mühendislik temel eğitimi (yoğun fizik ve matematik bilgisi içerirken,) biyomekanik bilim dalının biyolojik temellerini çoğu zaman tam anlamıyla kapsayamamaktadır. Bu eser, orijinal dilinde basılmış ön sözünde de belirtildiği üzere, mühendislik ve tıp gibi farklı disiplinlerden beslenen biyomekanik bilim dalının, her iki disiplinle ilgili kişilere temel kaynak olabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu eser, New York Üniversitesi, Eklem Hastalıkları Ortopedi Enstitüsü ile New York Üniversitesi, Sanat ve Bilim Yüksekokulu Ergonomik ve Biyomekanik bölümünün ortak çabası ile ortaya konmuştur. Eser orijinal dili olan İngilizceden Yunanca, Japonca ve İtalyanca ‘ya çevrilmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2087
ISBN: 9789759116118
9789759116155 (e-kitap)
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
TOBB ETÜ e-Yayınları / TOBB ETU e-Publications

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEMEL BİYOMEKANİK KİTABI.pdf16.83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

244
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

144
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.