Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2195
Title: Isı değiştirgeçlerinde nanoakışkan kullanımının termal ve hidrolik etkilerinin deneysel olarak incelenmesi
Other Titles: Experimental investigation of thermal and hydraulic performance of a plate heat exchanger using Al2O3 nanofluid
Authors: Kakaç, Sadık
Aradağ, Selin Çelebioğlu
Kayabaşı, Ufuk
#PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#
Keywords: Plate heat exchangers
Nanofluids
Heat transfer
Experimental
Nusselt number correlation
Friction coefficient correlation
Isı transferi
Plakalı ısı değiştirgeci
Nanoakışkan
Deneysel Nusselt sayısı korelasyonu
Sürtünme katsayısı korelasyonu
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Kayabaşı, U. (2018). Isı değiştirgeçlerinde nanoakışkan kullanımının termal ve hidrolik etkilerinin deneysel olarak incelenmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte enerji ihtiyacı giderek artmakta olup, enerjinin daha verimli bir şekilde kullanılması oldukça önemli hale gelmektedir. Isı değiştirgeçleri birçok alanda enerjinin aktarımında kullanılan temel cihazlardır ve sıcak ile soğuk akışkanlar arasında ısı transferini sağlarlar. Diğer ısı değiştirgeçlerinden daha kompakt bir tasarıma sahip olan plakalı ısı değiştirgeçlerinin daha verimli ve olduğundan daha kompakt hale getirmek için bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma alanlarından birisi de akışkan olarak ısıl iletkenliği daha iyi olan nanoakışkanların plakalı ısı değiştirgeçleri içerisinde kullanılmasının etkilerini incelemektir. Bu doğrultuda, plakalı bir ısı değiştirgeci içerisinde Al2O3/su nanoakışkanının termal ve hidrolik etkilerini incelemek adına TOBB ETÜ Isı Değiştigeçleri Laboratuvarında bir deney düzeneği kurulmuştur. Deneyler önce su ile gerçekleştirilmiş, ardından sıcak devrede kütlece %1'lik ve %0.5 olmak üzere iki farklı konsantrasyonda Al2O3/su nanoakışkanı için deneyler tekrarlanmıştır. Deneylerde debiler 100 – 450 l/sa arasında değişmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda her durum için Nusselt sayısı ve sürtünme katsayısı korelasyonları oluşturulmuş, ısı transferi katsayısındaki elde edilen iyileştirme oranları belirlenmiştir. Ayrıca basınç düşümündeki gözlenen artış incelenmiştir.
Nowadays, with the development of technology, energy demand is increasing and using the energy more efficiently becomes important. Plate heat exchangers are widely used in many applications such as power plants, nuclear reactors, food, chemical industries and air conditioning systems. Because of wide application area, it is very important that plate heat exchangers must be very efficient and compact. In order to make them more efficient and compact, researchers pay attention to utilize nanofluids as a working fluid in plate heat exchangers, since their thermo physical properties are much better than the industrial fluids. Therefore, an experimental set-up is designed and constructed in TOBB ETU, Heat Exchangers Laboratory to test and investigate the effect of utilizing Al2O3/water nanofluids in plate heat exchangers. Experiments are performed with tap water at first, then they are repeated for two different Al2O3/water nanofluid concentrations (1% wt. and 0.5% wt.). For all experiments, flow rates are changing between 100-450 l/h. As a result of this study, correlation of Nusselt number and friction factor for all cases are developed and enhancement rates on heat transfer coefficient are obtained. Moreover, increase on pressure drop due to utilizing Al2O3/water nanofluids is investigated.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2195
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
541499.pdf3.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

98
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.