Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2201
Title: Uçak kanadı üzerindeki akışın aerodinamik performans analizi ve kontrolü
Other Titles: Performance analysis and control of the flow over aircraft wing
Authors: Aradağ, Selin Çelebioğlu
Güçlü, Mustafa Can
Keywords: Emme
Aerodynamics
CFD
Separation
Stall
Flow control
Jet blowing
Suction
Aerodinamik
HAD
Akış ayrılması
Perdövites
Akış kontrolü
Jet üfleme
Issue Date: 2019
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Güçlü, M. (2019). Uçak kanadı üzerindeki akışın aerodinamik performans analizi ve kontrolü. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Cisimlerin dış akış altında aerodinamik performansı Akışkanlar Mekaniğinde önemli bir araştırma dalıdır. Havacılık ve otomotiv gibi sektörlerde dış akışlarda performansın artırılması ve enerji verimliliği sağlanması için aerodinamik karakteristiklerin iyileştirilmesi gerekmektedir. Katı cisimler üzerindeki akışın yüzeyden kopması neticesinde meydana gelen perdövitesin ve akışa zıt yönde oluşan sürükleme kuvvetinin etkilerini azaltmak, taşınım ile ısı transferini desteklemek veya akış alanında herhangi bir fiziksel etkinin çıktılarını artırmak adına akış kontrol yöntemleri uygulanır. Bu tez çalışması kapsamında NACA 0012 kanat profili üzerindeki Mach 0.15 hızında sıkıştırılamaz akış, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizleri yardımıyla incelenmiştir. Deneysel veriler ile doğrulanan kontrolsüz analizler yardımıyla perdövitesin meydana geldiği açı belirlendikten sonra kontrol döngüsü içermeyen, önceden belirlenmiş akış aktif akış kontrol yöntemlerinden sınır tabaka içerisine akışın yüzeyden kopma noktasının önü ve arkasından hava üfleme ve emme uygulanmıştır. Üfleme ve emme ile sınır tabakasının değiştirilmesinin edilmesi akış kopmasını geciktirirken kaldırma katsayısında artış ile sürükleme katsayısında azalmaya sebep olarak aerodinamik performansın iyileştirilmesini sağladığı görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Aerodinamik, HAD, Akış ayrılması, Perdövites, Akış kontrolü, Jet üfleme, Emme.
Aerodynamic performance of bodies under external flow is an important research area in Fluid Mechanics. Due to the energy efficiency considerations of industrial branches such as aviation and automotive, better aerodynamic characteristics are desired when dealing with external flows. Flow control techniques are employed in order to reduce stall which is caused by flow separation and the drag force to enhance the convective heat transfer or to improve any other desired physical phenomenon linked to fluid flow. In the scope of this research, flow over NACA 0012 airfoil at a Mach number of 0.15 is investigated with the help of Computational Fluid Dynamics (CFD) and the results of the baseline case are validated with experiments. Once stall angle is determined for the baseline case, momentum addition inside the boundary layer and mass suction out of the boundary layer from points in the upstream and downstream of the separation point are applied as active flow control methods. The results show that, manipulation of viscous boundary layer by blowing and suction delays the separation and increases maximum lift coefficient, as well as decreasing the drag coefficient. Keywords: Aerodynamics, CFD, Separation, Stall, Flow control, Jet blowing, Suction
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2201
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
546955.pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

78
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.