Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2211
Title: Eko - Endüstriyel parklar için temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz karar destek sisteminin geliştirilmesi
Other Titles: Development of a cleaner production and industrial symbiosis system for eco-industrial parks
Authors: Ünver, Hakkı Özgür
Gümüş, Tuna Çağlar
Keywords: Decision support platform
Sustainability
Industrial symbiosis
Cleaner production
Karar-destek platformu
Sürdürülebilirlik
Endüstriyel simbiyoz
Temiz üretim
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Gümüş, T. (2016). Eko - Endüstriyel parklar için temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz karar destek sisteminin geliştirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Endüstriyel sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli kavramları Temiz Üretim ve Endüstriyel Simbiyoz teknikleridir. Bu tez çalışması, Türkiye – İsviçre ortaklı Avrupa Birliği projesi desteği çerçevesinde hayata geçirilen Temiz Üretim ve Endüstriyel Simbiyoz karar - destek platformunun geliştirilmesini kapsar. Yapılan çalışmalar sonucunda ölçeklenebilir ve özelleştirilmiş bir destek platformu tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Platform üzerinde yapılan vaka analizleri ve sonuçları tez içerisinde paylaşılmıştır.
Cleaner Production and Industrial Symbiosis methodologies are mainstream applications for sustainability. This thesis involves the development of a decision support platform for Cleaner Production and Industrial Symbiosis funded by European Union Programme, FP7/LEADERA. Platform has been designed and developed to be scalable and customizable. The results of the case studies which are implemented on the platform, has been shared in the thesis as well.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2211
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427892.pdf7.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

24
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.