Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2220
Title: Francis tipi türbin çarkının tersine mühendislik ile tasarımı ve rehabilitasyonu
Other Titles: Reverse engineering design and rehabilitation of a francis turbine runner
Authors: Aradağ, Selin
Çelebioğlu, Tevfik Kutay
Kaplan, Alper
Keywords: Computational fluid dynamics
Francis type hydraulic turbine
Reverse engineering
Hesaplamalı akışkanlar mekaniği
Francis tipi su türbinleri
Tersine mühendislik
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Kaplan, A. (2016). Francis tipi türbin çarkının tersine mühendislik ile tasarımı ve rehabilitasyonu. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Francis tipi su türbini çarkları karmaşık yapıya sahip kanatlar ile donatılmıştır ve özel tasarım programları ile iteratif süreçle tasarlanırlar. Çark kanatları gelen akışı yönlendirebilmek ve performans değerini sağlayabilmek adına dönüşlü ve değişken üç boyutlu profile sahiptir. Bu sebeple çark kanatları için teknik çizim verisi elde etmek imkânsızdır. Özellikle hidroelektrik santral rehabilitasyon çalışmaları için varolan çarkın yeniden tasarımı için tersine mühendislik tasarım yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Geleneksel tersine mühendislik sürecinin yanı sıra analiz edilebilir bir kanat geometrisi elde edebilmek adına kanat tasarım değişkenlerinin katı model üzerinden belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Francis tipi türbin çarkı için tersine mühendislik tasarım yöntemi geliştirilmiştir. Geleneksel tersine mühendislik aşamaları özgül hızları farklı iki çark için uygulanmıştır. Geliştirilen tasarım yöntemi tasarımı tarafımızdan (Etü Hidro ekibi) gerçekleştirilen BUSKİ HES çarkına uygulanarak doğrulanmıştır ve kurulu gücün %70'ini sağlayan Kahta HES çarkı için uygulanarak performansa etki eden faktörler üzerinden rehabilitasyon çalışmaları yürütülmüştür. Rehabilitasyon çalışmaları sonucunda 3539,6 kW güce ve %96,5 verime sahip yeni çark geometrisi elde edilmiştir.
Francis type hydraulic turbine runners are equipped with complex shaped blades and their blades are iteratively designed with special design programs. Runner blades have rotational and variant three dimensional profiles, in order to direct incoming flow and provide performance values, so it is impossible to obtain technical drawing data. A reverse engineering design methodology is necessary for the redesign of an existing runner geometry especially in the hydroelectric power plant rehabilitation studies. In addition to traditional reverse engineering process, blade design parameters should be determined to obtain an analyzable blade geometry from the solid model. In this study, a reverse engineering design methodology is developed for Francis type hydraulic turbine runners. Traditional reverse engineering steps are applied to two different runners that have different specific speeds. The developed design methodology is verified by applying to BUSKI HEPP runner which is designed by our group (ETÜ Hidro). The verified methodology is utilized for Kahta HEPP which provides 70% of the installed capacity in order to find out the reasons of the lack of performance and rehabilitation studies are carried out. As a result of rehabilitation studies, a new runner geometry is obtained with power of 3539,6 kW and efficiency of 96,5%.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2220
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Mechanical Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
427883.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

14
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.