Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2222
Title: Tek üreticili çok müşterili bir sistemde taşıma planlaması
Other Titles: A fix and optimize heuristic for transportation planning in a single producer multi buyer problem
Authors: Ertoğral, Kadir
Tokgöz, Mehmet Serkan
Keywords: Transportation planning
Mathematical modelling
Fix&Optimize
Taşıma planlaması
Matematiksel modelleme
Sabitle & Optimize et algoritması
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Tokgöz, M. (2015). Tek üreticili çok müşterili bir sistemde taşıma planlaması. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada birden fazla bölgede coğrafi olarak dağılmış bulunan bayiler ya da müşterilere ulaştırılacak ürünlerin taşıma planlaması ele alınmaktadır. Üretici ürünlerin dağıtımını lojistik firmalarına yaptırmaktadır. Dağıtımda ya firmalardan kamyon kiralanmakta veya parsiyel taşıma şeklinde ürünler müşterilere parsiyel kargo taşıyıcı firmalar kanalıyla ulaştırılmaktadır. Müşterilerin farklı ürünlere olan talepleri belirli bir planlama periyodu boyunca bilinmektedir. Müşterilere talepleri, talep edilen periyoda kadar taşınmak zorundadır. Müşteriler belirli bölgelere ayrılmışlardır. Ürünlerin taşındığı kamyonların tiplerine göre kapasiteleri vardır ve bu kapasiteler bilinmektedir. Taşıma planlaması yapılırken bir kamyon tarafından ziyaret edilen müşteri başına maliyet, aracın kullanılmasına ve gittiği bölgeye bağlı sabit maliyet ve parsiyel taşıma maliyeti olarak taşınan ürünlerin toplam maliyeti hesaplanmaktadır. Herhangi bir bölgeye ulaşım maliyeti o bölgenin merkeze uzaklığına göre değişmektedir. Çalışılan problem, bölge bazlı ve mesafe bazlı maliyet yapısı olmak üzere iki durumda incelenmektedir. Bir gerçek hayat probleminden yola çıkarak oluşturulan bu problem için literatürdeki sabitle ve optimize et sezgisel metodu uyarlanarak kullanılmıştır. Sezgisel metodun matematiksel modele göre performansı rassal olarak üretilen problem setleri üzerinden değerlendirilmiştir.
We address the transportation planning problem for a producer who supplies products to geographically dispersed customers with known demands for a finite planning horizon. The problem originated from a real case which involves a producer of dry pulses, who serves entire Turkey from two production plants. The producer uses services of logistic companies in transporting goods in the form of both renting trucks from a company and using parcel transportation service from a carrier. The decisions that the producer has to make in each period are which customers' demand to load to which trucks, and for which customers' demand to use parcel carrier service. Total cost of transportation is the summation of the fixed renting cost of sending a truck to a zone, a cost depending on the total number of customers visited, and parcel cost. We introduced a mathematical programming model of this problem for the first time in the literature, and suggested a fix and optimize type heuristic solution procedure. We showed the effectiveness of the suggested heuristic on a set of random problem.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2222
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415450.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

42
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.