Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2257
Title: Bir dinamik Hibrid esnek akış atölyesi çizelgeleme problemi
Other Titles: A realistic dynamic hybrid flexible flowshop shceduling problem
Authors: Kuyzu, Gültekin
Uzel, Simay Sezgi
Keywords: Simulation
Hybrid flexible flowshop
Production scheduling
Simülasyon
Hibrid
Esnek Akış Atölyesi
Üretim çizelgeleme
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Uzel, S. (2015). Bir dinamik Hibrid esnek akış atölyesi çizelgeleme problemi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışma, bir gerçek hayat hibrid esnek akış atölyesi çizelgeleme probleminden yola çıkılarak tasarlanmıştır. Hibrid akış atölyesi standart akış atölyesi probleminin karakteristiklerine ek olarak bir aşamada birden fazla paralel makineleri içermektedir. Ayrıca mevcut sistemde bir işin tüm aşamaları takip etme zorunluluğu bulunmamaktadır, bu özellikle birlikte üretim sistemi hibrid esnek akış atölyesi olarak tanımlanmaktadır. Literatürdeki çalışmalarda aynı anda esneklik ve hibrid olma özellikleri genellikle göz ardı edilmiş, bu özelliği içeren problemler nadiren tartışılmıştır. Hibrid esnek akış atölyesi çizelgeleme problemlerini ele alan yayınlarda ise probleme çözüm olarak önerilen sezgisel metotların deneysel çalışma sonuçlarına yer verilmiştir, incelenen bu çalışılmış verilere göre problem boyutlarının gerçek hayatı yansıtmayacak kadar küçük boyutlarda ele alındığı gözlemlenmiştir. Bu projede ise bir hibrid esnek akış atölyesi problemi gerçek hayat verileri ile ele alınmıştır. Problem boyutları oldukça büyüktür ve bu durum zaten karmaşık olan problemi daha da karmaşık hale getirmektedir. Ayrıca, problem incelenirken sisteme gelen taleplerin deterministik olduğu varsayımından uzaklaşılarak belirsiz taleplere cevap verecek bir dinamik çizelgeleme problemi çözülmesi amaçlanmıştır. Amaç fonksiyonu olarak yayılma zamanının en küçüklenmesi belirlenmiştir. Çözüm yöntemi olarak NEH algoritması tabanlı dinamik iş sıralama kurallarından faydalanılacak sezgisel metotlar geliştirilmiştir. Deneysel çalışmalar Java tabanlı ayrık olay simülasyonu yapan açık kaynaklı bir Java Kütüphanesi aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Öncelikle deneysel veriler üretilip geliştirilen sezgiselin efektifliği incelenmiştir. Daha sonra gerçek sistem verileri ile çalışılmıştır. Sonucunda ise geliştirilen yöntemlerin literatürdeki mevcut çözüm yöntemlerine üstünlükleri tartışılmıştır.
This thesis is based on a real life hybrid flexible flowshop scheduling problem. Hybrid flowshop consists of multiple identical parallel machines in addition to characteristics of standard flowshop problem. Furthermore, with the possibility of skipping stages of jobs in the current manufacturing system is defined as hybrid flexible flowshop. The flexibility and being hybrid features of the system is usually ignored and is rarely discussed in the literature. In the phase of getting results for experimental studies of heuristic methods , the other papers in the literature that handle the hybrid flexible flowshop scheduling problems deal with the problems as much more limited than the real life. Aim of this thesis is to handle hybrid flexible flowshop scheduling problem with real life data. According to literature, hybrid flexible flowshop problem is already complex and studying with real life data increases the level of complexity. Additionally, while the problem is being analyzed, it is aimed to solve the dynamic scheduling problem to meet uncertain demands by digressing the assumption of being deterministic. Minimization of makespan is defined as the objective function. Heuristic methods are improved as a solution that is based on NEH algorithm with taking advantages of dynamic dispatching rules. Experimental studies are performed with open source library that is managed by Java based discrete event simulation. Thus, experimental data is generated and the effectiveness of heuristic algorithm is analyzed. Moreover, advised heuristic algorithms are studied with real life data. Consequently, the developed methods and the current methods, of which superiority were proved in literature, are discussed.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2257
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415452.pdf430.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.