Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2305
Title: DRAM sızma karakteristikleri ve olağan erişim örüntüsünden faydalanarak dram erişim gecikmesinin azaltılması
Other Titles: Reducing dram access latency by exploiting dram leakage characteristics and common access patterns
Authors: Ergin, Oğuz
Hassan, Hasan
Keywords: Memory systems
Dynamic random access memory (Dram)
Bellek sistemleri
Devingen rastgele erişimli bellek
Issue Date: 2016
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Hassan, H. (2016). Reducing dram access latency by exploiting dram leakage characteristics and common access patterns. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: DRAM tabanlı bellek, bilgisayar sisteminde darboğaz oluşturarak sistemin başarımı sınırlayan en önemli bileşendir. Bunun sebebi işlemcilerin hız bakımından DRAM'lerin çok önünde olmasıdır. Bu tezde, ChargeCache ismini verdiğimiz, DRAM'lerin erişim gecikmesini azaltan bir yöntem geliştirdik. Bu yöntem, piyasadaki DRAM yongalarının mimarisinde bir değişiklik gerektirmediği gibi, bellek denetimcisinde de düşük donanım maliyeti olan ek birimlere ihtiyaç duymaktadır. ChargeCache, yeni erişilmiş DRAM satırlarının kısa bir süre sonra tekrar erişileceği gözlemine dayanmaktadır. Yeni erişilmiş satırlardaki DRAM hücreleri yüksek miktarda yük içerdiğinden, bunlara hızlı bir şekilde erişilebilir. Bu gözlemden faydalanmak için yeni erişilen satırların adreslerini bellek denetimcisi içerisinde bir tabloda tutmayı öneriyoruz. Sonraki erişim isteklerinin bu tablodaki satırlara erişmek istemesi durumunda, bellek denetimcisi yük miktarı yüksek hücrelerin erişilmek üzere olduğunu bileceğinden, DRAM erişim değiştirgelerini ayarlayarak erişimin düşük gecikmeyle tamamlanmasını sağlayabilir. Belirli bir süre sonra tablodaki satır adresleri silinerek, zaman içerisinde çok fazla yük kaybedip hızlı erişilebilme özelliğini yitirmiş satırların bu tablodan çıkarılması sağlanır. Önerdiğimiz yöntemi hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli mimarilerde benzetim ortamında deneyerek, yöntemin başarım ve enerji kullanımı açısından sistem üzerinde sağladığı iyileştirmeleri inceledik.
DRAM-based memory is a critical factor that creates a bottleneck on the system performance since the processor speed largely outperforms the DRAM latency. In this thesis, we develop a low-cost mechanism, called ChargeCache, which enables faster access to recently-accessed rows in DRAM, with no modifications to DRAM chips. Our mechanism is based on the key observation that a recently-accessed row has more charge and thus the following access to the same row can be performed faster. To exploit this observation, we propose to track the addresses of recently-accessed rows in a table in the memory controller. If a later DRAM request hits in that table, the memory controller uses lower timing parameters, leading to reduced DRAM latency. Row addresses are removed from the table after a specified duration to ensure rows that have leaked too much charge are not accessed with lower latency. We evaluate ChargeCache on a wide variety of workloads and show that it provides significant performance and energy benefits for both single-core and multi-core systems.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2305
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
436169.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

24
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.