Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2320
Title: Logaritmik ve üstel fonksiyon hesaplamaları için bütünleşik yenilikçi donanım mimarisi geliştirilmesi
Other Titles: Devoloping a novel integrated hardware architecture for calculation of logarithmic and exponantional functions
Authors: Kasnakoğlu, Coşku
Helvacıoğlu, Gülfem
Keywords: Logarithm
FPGA
CORDİC
Signal processing
Logaritma
FPGA
CORDİC
Sinyal işleme
Issue Date: 2017
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Helvacıoğlu, G. (2017). Logaritmik ve üstel fonksiyon hesaplamaları için bütünleşik yenilikçi donanım mimarisi geliştirilmesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışmada, belirli bir tabanda logaritma hesaplaması yapan İndirgemeli CORDIC Tabanlı Logaritma Çeviricisi (İCTLÇ) metodu tanıtılmış ve İCTLÇ'nin FPGA(Field-Programmable-Gate-Array) tabanlı donanım mimarisi ayrıntıları ile anlatılmıştır. İCTLÇ çok düşük kaynak kullanımı ile yüksek bit hassasiyetinde logaritma hesaplarını karmaşık olmayan bir donanım mimarisi ile yapabilmektedir. Toplama ve bit kaydırma işlemlerini barındıran CORDIC metodunun yanında hızlı bir sayı indirgeme yöntemi kullanarak çok geniş aralıktaki sayıların logaritmik çevrimini diğer metotlara kıyasla daha yüksek hassasiyetle ve az kaynak kullanımı ile mümkün kılmaktadır. İçerisinde bulundurduğu indirgeme metodu ile de aynı mimari ile geniş bir operasyon değer aralığı sunmaktadır.
In this work, a novel method Reduced CORDIC Based Logarithm Converter (RCBLC) is introduced for computing the specific-based logarithm of the binary values, and then the hardware architecture of RCBLC based on FPGA is analyzed in detail. Hardware architecture of RCBLC is implemented such that it enables logarithm conversion with both high output bit-sensitivity and low resource utilization. In addition to CORDIC method which includes only add-and-shift operations, using the rapid value reduction method provides an opportunity for calculating logarithm of a value more precise and lower resource utilization comparing to other methods. Thanks to the reduction method in it, RCBLC can provide wide operating input interval for logarithm conversion. Keywords: Logarithm, FPGA, CORDIC, Signal processing
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2320
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459559.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.