Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2345
Title: Gönderme güç seviyesi eniyilemesi ile orman ortamındaki kablosuz algılayıcı ağlarda yaşam süresi enbüyüklemesi
Other Titles: Lifetime maximization of wireless sensor networks in forest environment via transmission power level optimization
Authors: Tavlı, Bülent
Aydınlı, Yasin
Keywords: Wireless sensor network
Transmission power level control
Network lifetime
Mixed integer programming
Kablosuz algılayıcı ağlar
Gönderim güç seviyesi kontrolü
Ağ yaşam süresi
Karışık tamsayılı programlama
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Aydınlı, Y. (2018). Gönderme güç seviyesi eniyilemesi ile orman ortamındaki kablosuz algılayıcı ağlarda yaşam süresi enbüyüklemesi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Orman ortamındaki kablosuz algılayıcı ağlarda (KAA) yaşam süresinin matematiksel model oluşturularak hesaplanması ve eniyilenmesiyle ilgili çalışma sunulmuştur. Eniyileme, düğümler arasındaki veri ve onaylama (ACKnowledge) paketlerinin güç seviyesine göre en uygun şekilde ayarlanması temeline dayanmaktadır. Sistem modelinin temelini oluşturan yol kaybı parametresi, birçok durumda sabit olarak alınmaktadır. KAA'nın yaşam süresi hesabına direkt olarak etkisi olan bu parametre uzun süren ölçümler sonucunda orman ortamı için modellenmiş ve yaşam süresi bu şekilde hesaplanmıştır. KAA'nın modellenmesiyle birlikte eniyileme için üç farklı metot önerilmiş ve bu metotların etkinliği karşılaştırılmıştır. Önceden yapılmış bir örneği olmayan bu çalışmada orman ortamı için yaşam süresi modellemesi yapılmış ve çeşitli etmenlerin etkisi incelenmiştir.
In this research, lifetime calculation and optimization of wireless sensor networks (WSN) in forest environment is presented. Optimization is based on transmission of data and acknowledgement packets between nodes according to the power levels in an optimal way. Path loss model, which is the foundation of the system model is assumed to be constant in many cases. This parameter which is directly effecting the lifetime of the WSN, is modeled via extensive measurement campaigns for forest environment. When modelling the WSN, three method is proposed and compared in terms of lifetime maximization. Lifetime model is created for forest environment and several effects are taken into account in this unique research.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2345
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
498496.pdf2.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.