Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2357
Title: Kablosuz algılayıcı ağlarda veri saçılım potansiyeli ve ağ yaşam süresinin ödünleşmesinin modellenmesi ve analizi
Other Titles: Eavesdropping potential in wireless sensor networks and modeling and analysis of network life time recovery
Authors: Tavlı, Bülent
Yıldız, Hüseyin Uğur
Karakurt, Yıldız
Keywords: Wireless sensor networks
Mathematical programming
Network lifetime
Energy efficiency
Network Security
Eavesdropping
Kablosuz algılayıcı ağlar
Matematiksel programlama
Ağ yaşam süresi
Enerji verimliliği
Ağ güvenliği
Kulakmisafirliğ
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Karakurt, Y. (2018). Kablosuz algılayıcı ağlarda veri saçılım potansiyeli ve ağ yaşam süresinin ödünleşmesinin modellenmesi ve analizi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Kablosuz algılayıcı ağlar (KAA) belirli bir coğrafi alana dağılmış küçük algılayıcı düğümlerden ve baz istasyonundan oluşmaktadır. Hedeflenen düğüm çiftleri dışında diğer düşman düğümlerin haberleşme menzili içine girmesi kulak misafirliği olarak tanımlanmaktadır. KAA'lara karşı bir tehdit olan gizli dinleme riskinin en aza indirgenmesi gerekmektedir. Gizli dinlemeyi azaltma çalışmaları, KAA'lara ait en önemli parametrelerden yaşam süresini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, gizli dinlemeyi en aza indirmeye ve gizli dinleme kısıtına bağlı ağ yaşam süresini eniyilemeye yönelik bir model tasarlanmıştır. Bu modelle gizli dinleme ve ağ yaşam süresi arasında ilişki analiz edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, gizli dinlemeyi minimuma indirgemenin ağ yaşam süresinde azımsanmayacak ölçüde düşüşe neden olduğu gözlenmiş, kısıtlar belirli bir miktar genişletildiğinde KAA ömrünün maksimum seviyeye çıktığı görülmüştür.
Wireless sensor networks (WSN) consist of tiny sensor nodes distributed over a specific geographical area. Eavesdropping can be considered as an attack against WSNs when an adversary node overhears the transmissions among the sensor nodes. Hence a WSN needs to minimize the risk of overhearing in order to operate safely. An effort to reduce eavesdropping can make worser the energy efficiency of WSN due to the suboptimal routing paths that are used. In this study, We designed two optimization model jointly reduce eavesdropping and increase the network lifetime. The analysis of the relationship between eavesdropping and network lifetime is investigated. As a result, it was observed that the minimizing overhearing causes a significant decrement in lifetime. With a specific amount of relaxation in overhearing limit network lifetime converges to the maximum.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2357
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
498478.pdf985.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

6
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.