Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2364
Title: Canlı ortamda bloklamada tripolar elektrodların polaritesinin etkisi
Other Titles: Effect of the polarization of tripolar electrodes on in-vivo electrical nerve block
Authors: Melik, Rohat
Şahin, Büşra
Keywords: Direct current
Electrical nerve block
Polarization
Tripolar electrode
DC akım
Elektriksel bloklama
Polarizasyon
Üçlü elektrot
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Şahin, B. (2018). Canlı ortamda bloklamada tripolar elektrodların polaritesinin etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Elektriksel bloklama, diğer bloklama yöntemlerine göre birçok avantaja sahip; akut ve kronik ağrı, kas spastisitesi ile ilişkili durumlar ve kalp yetmezliği gibi birçok tıbbi sorun için yeni tedavi olanakları vaat eden yeni bir tekniktir. DC akım uygulaması, voltaj kapılı sodyum kapılarını kapatıp inaktive eden bir bloklama yöntemidir. Fakat DC akımı sinir ve elektrotta hasara neden olabilir. Bu hasarı engellemek için mümkün olan en düşük akımı kullanmak önemlidir. Bu amaçla, daha geniş temas yüzey alanı elde etmemizi sağlayan tripolar elektrotlar kullandık ve en etkin polarizasyon kombinasyonunu araştırdık. Canlı ortamdabloklamayı incelemek için kurbağa siyatik sinirini ve gastroknemius kasını kullandık. Öncelikle AC akımı uygulayarak siniri uyardık ve force transducer yardımıyla gastroknemius kasının kasılmalarını kaydettik. Daha sonra, kasın hareketinin durduğu nokta olan full bloklamaya ulaşıncaya kadar artırarak DC akım uyguladık. En etkili polarizasyon kombinasyonunu belirleyebilmek için; farklı polarizasyon kombinasyonlarında aynı prosedürü tekrar ettik. Proksimalden siyatik sinirin distaline kadar uzanan(- + +) polarizasyonunun, aksiyon potansiyeli iletimini en etkin şekilde blokladığını gözlemledik. (- - +), (- + -), (+ - +), (+ - -), (+ + -) kombinasyonları sırasıyla sonraki verimli sonuçları verdi. Bu bulgular DC bloklama akımının elektrottan kaynaklanan yönüyle açıklanabilir. Akım pozitif kutuptan negatife doğru hareket ettikçe, (- + +) kombinasyonunda bloklama akımı aksiyon potansiyeli akımına terstir. Bu durum, sodyum kanallarının inaktivasyonu ile birlikte bloklamayı teşvik eder. (+ + -) kombinasyonunda, bloklama akımının yönü aksiyon potansiyeliyle aynıdır; bu da bloklamayı zorlaştırır. Sonuç olarak (- + +) kombinasyonunun DC akım ile elektriksel bloklama için en etkili üçlü kombinasyon olduğunu görüyoruz. Bu teknik bloklama ile ilgili gelecekteki çalışmalarda kullanılabilir, çünkü bloklama akımını ve dolayısıyla sinir hasarını en aza indirir. Anahtar Kelimeler: DC akım, Elektriksel bloklama, Polarizasyon, Üçlü elektrot.
Electrical nerve block is an emerging technique that has many potential advantages over other blocking methods and promise novel treatment opportunities for several medical problems such as acute and chronic pain, conditions associated with muscle spasticity, and heart failure. Applying DC current is one approach to produce nerve block through closing the inactivation gates of voltage gated sodium ion channels. However, DC current can cause damage both to the nerve and electrode, therefore it is crucial to use the lowest current possible for blocking. For this purpose, we used tripolar electrodes as it enables us to obtain larger contact surface area and we investigated the most effective combination of polarization. We used frog sciatic nerve/gastrocnemius preparation to examine nerve conduction block in-vivo. First we stimulated the nerve by applying AC current and recorded the contractions of the gastrocnemius muscle with the help of the force transducer. Then we applied incrementing DC current until reaching full blocking, the point where the muscle contractions stop. We, then, repeated the same procedure in different polarization combinations in order to determine the most effective configuration. Using this method, we observed (- + +) polarization, from proximal side to distal side of the sciatic nerve, enables us to block the action potential conduction most efficiently. (- - +), (- + -), (+ - +), (+ - -), (+ + -) configurations respectively give the subsequent efficient results. These findings can be explained by the direction of the blocking DC current created by the electrode. In (- + +) case, as current goes from positive to negative pole, the blocking current opposes the action potential current. This condition promotes the conduction blocking along with the inactivation of the sodium channels. In (+ + -) state, however;the direction of blocking current is same with the action potential, which makes it harder to achieve full blocking since blocking only depends on closure of inactivation gates. In conclusion, we find the (- + +) polarization is the most effective tripolar configuration for electrical nerve block with DC current. This technique can be used in future studies on nerve conduction blocking because it minimizes the blocking current, hence; nerve damage. Keywords: Direct current, Electrical nerve block, Polarization, Tripolar electrode. Electrical nerve block is an emerging technique that has many potential advantages over other blocking methods and promise novel treatment opportunities for several medical problems such as acute and chronic pain, conditions associated with muscle spasticity, and heart failure. Applying DC current is one approach to produce nerve block through closing the inactivation gates of voltage gated sodium ion channels. However, DC current can cause damage both to the nerve and electrode, therefore it is crucial to use the lowest current possible for blocking. For this purpose, we used tripolar electrodes as it enables us to obtain larger contact surface area and we investigated the most effective combination of polarization. We used frog sciatic nerve/gastrocnemius preparation to examine nerve conduction block in-vivo. First we stimulated the nerve by applying AC current and recorded the contractions of the gastrocnemius muscle with the help of the force transducer. Then we applied incrementing DC current until reaching full blocking, the point where the muscle contractions stop. We, then, repeated the same procedure in different polarization combinations in order to determine the most effective configuration. Using this method, we observed (- + +) polarization, from proximal side to distal side of the sciatic nerve, enables us to block the action potential conduction most efficiently. (- - +), (- + -), (+ - +), (+ - -), (+ + -) configurations respectively give the subsequent efficient results. These findings can be explained by the direction of the blocking DC current created by the electrode. In (- + +) case, as current goes from positive to negative pole, the blocking current opposes the action potential current. This condition promotes the conduction blocking along with the inactivation of the sodium channels. In (+ + -) state, however;the direction of blocking current is same with the action potential, which makes it harder to achieve full blocking since blocking only depends on closure of inactivation gates. In conclusion, we find the (- + +) polarization is the most effective tripolar configuration for electrical nerve block with DC current. This technique can be used in future studies on nerve conduction blocking because it minimizes the blocking current, hence; nerve damage. Keywords: Direct current, Electrical nerve block, Polarization, Tripolar electrode.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2364
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
540827.pdf3.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

10
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.