Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2370
Title: Lazer epilasyon için optik görüntüleme ile öznitelik tabanlı kıl bölgesi tespiti
Other Titles: Feature Based Hair Region Localization for Laser Hair Removal with Optical Imaging
Authors: Yetik, İmam Şamil
Avşar, Murat
Keywords: Hair detection
Laser hair removel
Machine learning
Image processing
Kıl tespiti
Lazer epilasyon
Makine öğrenmesi
Görüntü işleme
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Avşar, M. (2015). Lazer epilasyon için optik görüntüleme ile öznitelik tabanlı kıl bölgesi tespiti. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Lazer epilasyon, kıl folikülüne ve şaftına termal yolla hasar verilerek, bu yapıların kalıcı bir şekilde yok edilmesini amaçlayan ve son yıllarda kullanımı oldukça yaygınlaşmış olan cerrahi olmayan bir operasyondur. Lazer epilasyon tekniğinin temel amacı kıl foliküllerinin hasarlanması olmasına rağmen, günümüzde kullanılmakta olan lazer epilasyon cihazları çevresel deri katmanlarını da sağlık riski oluşturacak şekilde etkilemektedir. Lazer epilasyon işleminin cilt üzerindeki yan etkilerinin asgari düzeye indirgenebilmesi için lazer ışınının sadece önceden tespit edilmiş kıl bölgelerine yönlendirilmesi önerilmektedir. Bu tez çalışmasının amacı, önerilmekte olan lazer epilasyon yönteminin bir alt parçası olarak kullanılmak üzere, optik bant görüntü üzerinden görüntü işleme ve örüntü tanıma teknikleri kullanılarak kıl bölgelerinin tespit edilmesidir. Kıl bölgesi tespit işlemi için, makine öğrenme tekniklerine dayanan öznitelik tabanlı iki basamaklı sınıflandırma yöntemi önerilmektedir. Önerilmekte olan iki basamaklı sınıflandırma yöntemi sayesinde, sınıflandırıcı performansının artırılması hedeflenmektedir. Yöntem başarımları, denek-taşı oluşturulmuş görüntüler üzerinde algoritma sonuçlarının duyarlılık ve özgüllük analizlerinin yapılması ve sınıflandırma işlem süresinin hesaplanması ile belirlenmektedir. Elde edilen sonuçlar, önerilmekte olan sınıflandırma tekniğin öznitelik tabanlı kıl bölgesi tespit işleminde performans artışı sağlayabildiğini göstermektedir.
Laser hair removal is a popular nonsurgical hair removal procedure, where the aim is to remove hair permanently by damaging the hair follicle and shaft thermally. However, currently available laser hair removal systems affect the superficial skin layers in addition to hair follicles causing health risks. Side effects of laser-assisted hair removal can minimized by directing the laser beam only to the detected hair regions. This study aims to develop a feature-based hair region localization method by using image processing and pattern recognition techniques as an integral part of the proposed laser hair removal system. We propose to detect hair regions by using two-stage feature based classification method based on machine learning techniques. The proposed two-stage classification method is aimed to improve the performance of the classifier. Performance of the proposed classifier is tested by using sensitivity and specificity values of the method and by measuring the processing time of the classifier. The results obtained from the proposed technique showed performance increase in hair region classification process.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2370
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387571.pdf5.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

50
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.