Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2378
Title: En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi
Other Titles: En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi
Authors: Tavlı, Bülent
Yüksel, Anıl
Keywords: Physical attack
Denial of sleep attack
Denial of sleep attack
Denial of service attack
Single node attack
Network lifetime
Energy efficiency
Linear programming
Mathematical programming
Wireless sensor networks
Fiziksel saldırı
Uyku engelleme saldırısı
Servis dışı bırakma saldırısı
Tek düğüm saldırısı
Ağ yaşam süresi
Enerji verimliliği
Doğrusal programlama
Matematiksel programlama Kablosuz algılayıcı ağlar
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology,Graduate School of Engineering and Science
TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Source: Yüksel, A. (2015). En kritik düğümün bertaraf edilmesinin kablosuz algılayıcı ağının yaşam süresine etkisi. Ankara: TOBB ETÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Kablosuz Algılayıcı Ağları (KAA) paradigması, yaygın bilişimin (ubiquitous com- puting) ve Makineden-Makineye (Machine-to-Machine) haberleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. KAA'ların anayurt güvenliği, askeri uygulamalar, yeni nesil elekt- rik şebekeleri, kritik altyapı izleme sistemleri alanlarında yaygın olarak kullanıl- masından dolayı saldırganlara ilgi çekici gelmektedir. Ayrıca zorlu topolojilerden kaynaklı doğa koşullarına karşı savunmasızdır. Servis dışı bırakma saldırılarının tek ve birden çok algılayıcı düğüme yapılmasına karşı çözümler oluşturulsa da KAA'lar daha karmaşık saldırılara karşı zayıf bir şekilde korunmaktadır. Müda- hale ve yedek sistemlerin çalışma sürelerinin hesaplanması için saldırı altındaki algılayıcı ağın ayakta durma süresi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada tek düğüm saldırılarının ağ yaşam süresine olan etkisinin modellenmesi ile ilgili bir doğrusal programlama yaklaşımı teklif edilmektedir. Doğrusal programlama mo- deli kullanılarak en önemli düğümün bertaraf edilmesinin KAA yaşam süresine etkisi ölçülmektedir.
Wireless Sensor Network (WSN) paradigm is an integral component of ubiquitous computing and Machine- to-Machine communications. Since WSNs are widely used in homeland security, military applications, next generation power lines, critical infrastructure monitoring and smart spaces, they are naturally attractive to the adversaries and vulnerable to natural conditions because of their harsh topologies. Although, there are some solutions against Denial of Service (DoS) attacks conducted against single or multiple sensor nodes in WSNs, WSNs are, at best, weakly defended against more sophisticated attack types. Therefore, the period that the sensor network will stand out against such attacks has a crucial importance to calculate intervention or backup times for WSNs. In this study, we propose a linear programming (LP) approach for modelling the impact of single node attacks on network lifetime in WSNs. We explored the parameter space through the numerical evaluations of the LP model to quantify the impact of elimination of the most critical node on WSN lifetime.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2378
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Electrical & Electronics Engineering Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387564.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

12
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.