Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2399
Title: Stokastik sinir analizi ile Türkiye kamu hastanelerinde yatarak tedavi hizmetleri teknik etkinliğinin ölçülmesi
Other Titles: Measuring the technical efficiency of inpatient care services in Turkish public hospitals using stochastic frontier analysis
Authors: Aşık, Güneş
Mortaş, Alper
Keywords: Stochastic Frontier Analysis
Technical Efficiency
Hospital Efficiency
Case-mix Index
Inpatient Care Services
Stokastik
Sınır Analizi
Teknik Etkinlik
Hastane Etkinliği
Vaka- karma İndeksi
Yatarak Tedavi Hizmetleri
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Mortaş, A. (2018). Measuring the technical efficiency of inpatient care services in Turkish public hospitals using stochastic frontier analysis. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezde, Türk kamu hastanelerinin yatarak tedavi hizmetlerinin, Stokastik Sınır Analizini (SSA) kullanarak teknik etkinliği ölçülmektedir. Analizde, 2016 yılında 495 genel hastaneye ait kesitsel veriler kullanılmıştır. SFA ile hesaplanan parametrelere göre, yüksek rol grubuna sahip ve düşük bir gelişmişlik endeksine sahip bir bölgede bulunan bir hastanenin etkinliği diğer hastanelere göre daha yüksektir. Bu tezin Türkiye'de hastane etkinliği üzerine olan önceki çalışmalara katkısı, bir hastanedeki tüm vakaların klinik düzeyini yansıtan vaka-karma endeksinin kullanılmasıdır. SFA tarafından daha iyi tahminler elde etmek için yatarak tedavi hizmeti çıktısını vaka karma endeksi ile ayarlayarak vakalar arasındaki heterojenlik ortadan kaldırılmaktadır. Vaka-karma endeksi kullanıldıktan sonra hastane rol grubu ve gelişmişlik indeksi parametrelerin sıfıra yaklaştığı, sağlık indeksinin ise anlamlılığını kaybettiği gözlenmiştir.
In this study, we measure the technical efficiency of inpatient care services of Turkish public hospitals using Stochastic Frontier Analysis (SFA). In the analysis, cross-sectional data on 495 general hospitals in 2016 are used. According to the parameters estimated with SFA, a hospital with high role group and in a region with a low development index has higher efficiency than those of other hospitals. The contribution of this thesis to the previous studies on hospital efficiency in Turkey is to use case-mix index reflecting the clinical level of all cases in a hospital. We adjust output of inpatient service with case mix index and remove the heterogeneity between cases in order to get better estimates by SFA. After using CMI, it has been observed that the inefficiency parameters of role group of hospital and development index are approach to zero whereas parameter of health index loose its significance.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2399
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521337.pdf2.92 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Jun 5, 2023

Download(s)

46
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.