Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2401
Title: Daha iyi performans sergileyen öğrenciler ile en iyi vakıf üniversitelerini eşleştirmek için bir kredi sistemi tasarlanması
Other Titles: Designing a credit system to match better performing students with best foundation universities
Authors: Özatay, Salih Fatih
Tatoğlu, Tuğçe
Keywords: Better performing students
Best foundation universities
Educational financing
Income-contingent credit system
Education guarantee fund
Daha iyi performans sergileyen öğrenciler
En iyi vakıf üniversiteleri
Eğitim finansmanı
Gelir şartlı kredi sistemi
Eğitim garanti fonu
Issue Date: 2018
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Tatoğlu, T. (2018). Designing a credit system to match better performing students with best foundation universities. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu tezde, Türkiye'deki en iyi vakıf üniversitelerinde ücretli eğitim almak için üniversite sınavından yeterli puanı almış öğrencilere, eğitim ücretlerini borçlanarak finanse edebilme imkanı sunacak bir sistemin mevcut olmaması nedeniyle, bu imkanı sunan özel bir kredi sistemi tasarlanmıştır. Eğitim Garanti Fonu ile öğrencilere gerekli kefalet sağlanarak bankalardan borçlanma imkanı yaratılmış ve borçlarını mezun olduktan sonra elde edecekleri gelirleri ile doğru orantılı olarak ödeme imkanı sunulmuştur. Aynı zamanda öğrencilere borç geri ödemelerinde devlet tarafından faiz sübvansiyonu desteği sunularak öğrencilerin geri ödeme maliyetleri azaltılmıştır. Bu çalışma; birinci bölümde giriş, ikinci bölümde yükseköğrenimin önemi, üçüncü bölümde daha iyi performans sergileyen öğrenciler ile en iyi vakıf üniversitelerinin analizi, dördüncü bölümde kredilerle yükseköğrenimin finansmanı, beşinci bölümde yükseköğrenimin finansmanı için politika önerisi ve sonuç olmak üzere altı bölümden oluşmaktadır. En iyi vakıf okullarına gitmek için yeterli puana sahip öğrencilerin finansman ihtiyaçları ise 253 öğrenciye uygulanan alan araştırması ile desteklenmiştir. Öğrencilerin finansman ihtiyacını ortadan kaldırmak için ise uygulanabilir kredi sistemleri tartışılmış ve en etkin kredi sisteminin Eğitim Garanti Fonu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
A private credit system is designed in this thesis, since there is not a system providing a financial support for the students, who have sufficient scores from university entrance exams for paid education in the best foundation universities in Turkey. This financial support is created for borrowing from the banks while necessary collateral being provided by the Education Guarantee Fund and another support is presented by a repayment system, in which the students make payments in direct proportion to their incomes after graduation. At the same time, the government provides interest subsidy support for the repayments of the students, thus the repayment cost for the student is decreased. This research study is composed of six sections; first section is the introduction, the second section is importance of higher education, the third section is the analyzing better performing students and best foundation universities, the fourth section is financing higher education with loans, the fifth section is policy suggestion for financing the higher education, and the sixth section is the conclusion. The finance need of the students, who had sufficient scores for the best foundation universities, was supported by a field research conducted on 253 students. In order to fulfill the finance need of the students, applicable credit systems were discussed and it was determined that the most effective credit system was Education Guarantee Fund.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2401
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
505598.pdf5.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

38
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.