Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2404
Title: Para politikası etkinliği ve enflasyon hedeflemesi
Other Titles: Monetary policy effectiveness and inflation targeting
Authors: Taş, Bedri Kamil Onur
Huyugüzel, Nurbanu
Keywords: Output Gap
Effectiveness of Monetary Policy
Impulse Response Function
VAR Model
Inflation Targeting Regime
Ekonomik Çıktı Açığı
Para Politikası Etkinliği
Etki Tepki Fonksiyonu
VAR Model Analizi
Enflasyon Hedefleme Rejimi
Issue Date: 2015
Publisher: TOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciences
TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Huyugüzel, N. (2015). Monetary policy effectiveness and inflation targeting. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Bu çalışma, farklı zamanlarda enflasyon hedefleme rejimini benimsemiş olup rasgele seçilmiş 10 ekonominin, bu rejimin benimsenmesinden sonraki dönemlerde para politikasının makroekonomik göstergeler üzerindeki etkinliğini kontrol ederek ilgili literatürdeki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, faiz oranlarının ekonomik çıktıdaki açık ve enflasyon oranları üzerindeki etkinliği, enflasyon hedeflemesi öncesi ve sonrası dönem arasındaki farkları kıyaslamak amacıyla VAR Model analizi aracılığıyla incelenmiştir. Bu kapsamda, etki-tepki fonksiyonları uygulanarak faiz üzerindeki olası bir şokun ekonomik çıktı açığı ve enflasyon oranları üzerindeki etkisinin süresi ve büyüklüğü incelenmiştir. Ampirik bulgulara göre, enflasyon hedeflemesi öncesi dönemde, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Birleşik Krallık hariç analize dahil edilen ekonomilerde para politikasının ekonomik çıktı açığı üzerindeki etkinliği %5 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bulunurken; hedeflemesi sonrası dönemde tüm ekonomilerde istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Enflasyon oranları üzerinde para politikasının etkinliğine dair ise hedefleme öncesi dönemde yalnızca Güney Kore, Meksika, Romanya ve Türkiye için istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılırken; hedefleme sonrası dönemde, Romanya ve Türkiye hariç analize katılan tüm ekonomilerde istatistiki olarak anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre hedefleme sonrası dönem için para politikasının ekonomik çıktı açığı üzerindeki etkinliği tüm ülkeler için anlamlı olup enflasyon hedefleme yaklaşımının para politikasının ekonomik çıktı açığı üzerindeki etkinliğini daha da görünür hale getirmektedir. Analizde yer alan 10 ekonominin 8'i için hedefleme öncesi dönemle kıyaslandığında, hedefleme sonrası dönemde benzer sonuçların para politikasının enflasyon oranları üzerindeki etkinliği için de geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Tüm bu bulgular, enflasyon hedefleme rejimi sonrasında para politikasının ekonomik çıktı açığı ve enflasyon oranları üzerinde belirgin bir etkinliğinin olduğuna dair ampirik bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Enflasyon Hedefleme Rejimi, VAR Model Analizi, Etki Tepki Fonksiyonu, Para Politikası Etkinliği, Ekonomik Çıktı Açığı
The purpose of this thesis is to check the effectiveness of monetary policy on macroeconomic indicators after the adoption of inflation targeting for randomly chosen 10 economies to fill the gap in the literature. For this purpose, the effectiveness of interest rates on output gap and inflation rates have been measured to compare the differences for pre and post targeting periods by evaluating VAR model analysis. The duration and magnitude of a shock is investigated by implementing impulse response functions. Effectiveness on output gap is found out significant for Iceland, South Korea, Mexico, Norway, Poland, Romania and Turkey and insignificant for Czech Republic, Republic of Serbia and the U.K. for pre-targeting period but significant for all economies for post-targeting period. Effectiveness on inflation has been found out significant for South Korea, Mexico, Romania and Turkey but insignificant for Czech Republic, Iceland, Norway, Poland, Republic of Serbia and the U.K. for pre-targeting. For post-targeting period, the findings have revealed effectiveness on inflation is significant for Czech Republic, Iceland, South Korea, Mexico, Norway, Poland, Republic of Serbia and the U.K.. Findings reveal that effectiveness of monetary policy on output gap has been relevant for all countries after the adoption of inflation targeting by making effectiveness on output gap more obvious. The similar conclusion holds for effectiveness on inflation rates for post-targeting (except Turkey and Romania) implying the evidence for effectiveness on macroeconomic indicators after the adoption of inflation targeting. Keywords: Inflation Targeting Regime, VAR Model, Impulse Response Function, Effectiveness of Monetary Policy, Output Gap
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2404
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
415850.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

20
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.